Person:Philips van Wassenaer (1)

Philips I van Wassenaer
d.Bef 1258
 1. Gerard van Wassenaer
 2. Dirk Van Reaphorst1175 - 1227
 3. Philips I van WassenaerAbt 1175 - Bef 1258
 4. Jacob van Wassenaer1180 - 1242
 1. Aleid van Wassenaer
 2. Dirk I van WassenaerAbt 1197 - Abt 1248
 3. Philips II van WassenaerAbt 1198 - Bef 1258
 4. Oda van WassenaerAbt 1200 -
Facts and Events
Name Philips I van Wassenaer
Alt Name Philips I van Wassenaar
Alt Name Philips van Duivenvoorde
Gender Male
Birth[2] Abt 1175 Wassenaar, Zuid-Holland, NetherlandsVoorschoten or Wassenaar
Marriage to Agnes Jans van Persijn
Occupation? Ridder
Alt Death? Abt 1225
Death? Bef 1258
References
 1.   DINGEMAN.GED, in Jan Rienstra <j.rienstra@hccnet.nl>. (data via e-mail) (28)
  15-3-2004.

  Dutch text from B. Kranenburg's research site:

  Van Wassenaar
  Geslacht uit Wassenaar. Als eerste wordt genoemd Filips, eerste Heer van Wassenaar. Mogelijk is hij een zoon van Kerstant van Raephorst*, drossaard van Holland. Een andere mogelijkheid is, dat Filips van Wassenaar een zoon is van burggraaf Halewijn III van Leiden. Deze afstamming is al vaker bepleit. Het wapen van ene Jacob van Wassenaar (1200") lijkt deze gedachte te ondersteunen, aangezien dit een kleurvariant is van het wapen van burggraaf Halewijn I van Leiden (een rood veld met gouden dwarsbalk). Deze Halewijn (gb 1060*) is o.a. Heer van Wassenaar. Al met al lijkt het erop dat de naam Van Wassenaar al vroeg wordt gebruikt door de eerste burggraven van Leiden en hun nazaten, maar niet systematisch. Dat gebeurt pas met Filips I van Wassenaar (gb 1170*).
  Volgens een heel oude overlevering van het oorspronkelijke geslacht Van Wassenaar stammen zij in de verte af van Claudius Civilis (30*-90* nC), Romeins legeraanvoerder uit de stam der Bataven. Voor deze veronderstelling is echter vooralsnog geen bewijs gevonden. Wegens de uiterst sumiere genealogische informatie uit de Middeleeuwen en Oudheid, zal acceptabel bewijs ook uiterst moeilijk te vinden zijn. Nochtans bevatten vele overleveringen vaak een belangrijke kern van waarheid.
  De naam Wassenaar is afgeleid van een drassig stuk grond (wassenaer) bij een beek in het huidige Wassenaar waar het geslacht oorspronkelijk woont. In 1200 komt de naam van een Wassenaar voor het eerst voor in een officeel stuk.
  Uit het geslacht Van Wassenaar zijn diverse andere geslachten voortgekomen. Namelijk: Van Duivenvoorde, Van Santhorst, Van Cranenburch, Van Rosenburch en Van Groeneveld. Zie daarvoor Bron 1380.
  In 1523 sterft Jan II van Wassenaar, de laatste mannelijke telg van het geslacht Van Wassenaar. Hij is gehuwd met Josina van Egmont. Uit dit huwelijk zijn alleen twee dochters geboren: Maria (gs 1544) en Margaretha (gs 1557). Met de dood van Margaretha in 1557 is de laatste directe afstammeling van Filips I van Wassenaar gestorven en is er een eind gekomen aan het geslacht Van Wassenaar. Alleen de naam van het geslacht leeft nog voort. Namelijk in de geslachten Van Duivenvoorde, Van Obdam en Van Warmond. Het geslacht Half-Wassenaar stamt af van Andries, een bastaardzoon van Jan II van Wassenaar.
  De burcht van de Van Wassenaars staat volgens overlevering op een heuvel in een weiland vlakbij de kerk van Wassenaar. De Van Wassenaars hebben in de loop der eeuwen een schier onmetelijk bezit opgebouwd. Het meest bekend zijn: Scheveningen, Zuidwijk, Katwijk (beide), Valkenburg, Voorschoten, Duivenvoorde, Ter Horst, Voorburg, Santhorst, Groenevelt, Cranenburg Bleiswijk, Eikenduinen, de Burcht van Leiden, Schiedam, Vlaardingen, Oegstgeest, Sassenheim en Leiderdorp.

  Oorspronkelijk wapen: op een veld van azuur vier dwarsbalken van goud met daarover een rood andrieskruis.
  Van Hendrik Theodoricuszn van Wassenaar is een zegel anno 1237 bekend, waarop dit wapen is afgebeeld.
  Later: op een veld van azuur een dwarsbalk van goud. Dit wapen is identiek aan dat van de oorspronkelijke burggraven van Leiden.
  Sinds Dirc II van Wassenaar: op een rood veld drie wassenaars van zilver.
  Sinds de burggraven: gevierendeeld: deel 1 en 4 drie zilveren wassenaars op een rood veld; deel 2 en 3 een gouden balk op een veld van azuur (het wapen van de oorspronkelijke burggraven).

  Het oorspronkelijke wapen van het geslacht Van Wassenaar is identiek aan het wapen van de gemeente Beveren in Vlaanderen. Ook het aangrenzende Verrebroek voert dit wapen. Beide gemeenten liggen in de regio Waasland bij Antwerpen. Het waren leengebieden van het geslacht Van Beveren. Dit geslacht uit Waasland voert het zelfde wapen: gedwarsbalkt van goud en lazuur van acht stukken en schuinkruis van keel over het geheel. Dit kan betekenen dat de Van Wassenaars voortkomen uit het geslacht Van Beveren. Dit ondersteunt de mening van rijksarchivaris Mr H. Hardenberg, dat het geslacht Van Wassenaar afstamt van het geslacht Van Beveren. Deze afstamming moet dan gaan via burggraaf Halewijn I van Leiden. Gezien zijn achtergronden is een afstamming van het geslacht Van Beveren (via de burggraven van Diksmuide) zeer goed mogelijk. In de tekst onder de schets van ridderhofstad Cranenburg te Bleiswijk uit 1609 wordt deze afstamming bevestigd. Deze tekst luidt:

  't Huys Kranenburg heeft gelegen in Schieland by Blijswijk aan de rivier de Rotte en was een van de oudste Riddermatige gebouwe gesticht omtrent den jaare 1106 door Halewijn de twede kastelyn van Leyden welkers nakomelingen het lang beseten hebbe tot dat het daar na verdeeld wierd en by partyen verkocht is.

  De bedoelde nakomelingen zijn Halewijn III van Leiden, Filips I van Wassenaar, Dirc I van Wassenaar, Bartholomeus van Wassenaar, Engelbert I van Cranenburg, etc. Zie Cranenburg Bleiswijk (bewoners/eigenaars).
  ** Bron 1380, Hendrik Theodoricuszn van Wassenaar, Dirc II van Wassenaar, Jacob van Wassenaar, Halewijn I van Leiden, Wassenaar (etymologie), Van Beveren, Claudius Civilis
  # HVW, UGW, CVC, RDS

  birth parents: Kerstant Unknown and Unknown (1)

 2. Jos de Swart.
 3.   Occupation: Knight
  Alias: Filips /van Wassenaar/
  Alias: Philips /van Wassenaar/
  Alias: Philips /van Wassenaer/
  Alias: Philips /van Duivenvoorde/
  Alias:Philips I ridder /VAN WASSENAER VON VAN DUIVENVOORDE/

  Stamvader van het geslacht van Wassenaar. Vermeld in het jaar 1200 onder de getuigen bij het verdrag van graaf Dirk VII van Holland met hertog Hendrik 1 van Brabant. Hij steunde graaf Willem I in de Loonse oorlog 1204, trad in 1205 op als getuige bij de verkoop van 2 hoeven aan de abdij te Rijnsburg en zegelde in 1223 de schenkingsbrief, waarbij de weduwe van graaf Willem I aan deze abdij 50 Gld Hollands gaf, voor de ziel van haar overleden man.


  approximate translation:
  tribe father of the line of Wassenaar. Mentioned in the year 1200 under the witnesses at thetreaty of earl Dirk VII of the Netherlands with duke hendrik1 of brabant. He supported earl Willem I in the Loonse war 1204, acted in 1205as getuige at sale of 2 need to the abbey at Rijnsburg and sealed in 1223 the grant letter, where the widow of earl gave to this abbey 50 Gld to Willem I Dutch, for the soul of its deceased man. He married with (Meilendis).


  sourcesfor above:
  [1] DR.A.W.E. DEK, HET NAGESLACHT VAN PHILIPS VAN DUIVENVOORDE, EERSTE HEER VAN POLANEN (Ons Voorgeslacht 1983, blz. 97-134).

  [2] Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl.losbladige aanvullingen van maart 2002, maart 2003 en zomer 2005. [Bij de referenties worden niet debladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

  [3] DORS. L. J. VAN DER KLOOSTER, Over de herkomst van de Van Wassenaer's en de Van Raephorst'en en van Jacob burggraaf van Leiden (De Nederlandsche Leeuw 1983, kol. 175-195).

  another(?) wife of Philips I:
  (Meilendis), ref. nr. 09.03.2006 GrJ501, WdOp81,2,[4] (zie info 351). Vermeld 15.11.1229: Dirk van Wassenaar verkoopt zijn rechten op de hof van wijlen vrouwe Meilend aan graaf Floris IV en doet daar ten overstaanvan de mannen van de graaf afstand van

  source: dr. J.C. Kort, Wassenaer, de oudste. Het archief van de familie Van Wassenaer van Duvenvoorde. (Verloren,Hilversum 2002).

  approximate translation:
  Mentioned 15.11.1229: Dirk van Wassenaar sell earl Floris IV to its rights to the court of late vrouwe Meilend to and do of it in the presence of the men of the earl distance.

  It has been debated as to whether or not Filips is a son of Kerstant or Raephorst or Halewijn III of Leiden. The colors, armor and shield of Filips more closely matches that of Halewijn I; additionally, these men known as Halewijn, in addition to their other titles, were known as "Halewijn van Wassenaar."

  There was a very old family story that the original line Van Wassenaar descends from Claudius Civilis (30*-90 *), although there is no proof of this nor any way to confrim nor deny.