Person:Marten Pieters (1)

m. 6 Mar 1659
  1. Marten PietersAbt 1660 -
  2. Swobeke Pieter Martensdr.Est 1665 -
  3. Attje Pyttersdr.Abt 1670 -
  4. Hidde PietersAbt 1675 -
Facts and Events
Name Marten Pieters
Alt Name Marten Pytters de Vries
Gender Male
Birth? Abt 1660 Sint Jacobiparochie, Het Bildt, Friesland, Netherlands
Marriage to Neeltje Hendrik Joris
Marriage to Neeltje Hendriks

AKA Marten Pytters de Vries

geboren Sint Jacobiparochie ± 1660, overleden aldaar 1712/1716, zoon van Piter Martens en Tjerckje Hiddes (II-g).

Boer te Sint Jacobiparochie.In 1698 gebruiker van een deel van stem 16,17,18 en 19; 1708 gebruiker/eigenaar van een deel van stem 17 en pachter van de landen plaats 31,maar eigenaar/bewoner van de boerderij daarbij.De boerderij was voor 1698 bezit van zijn schoonvader Hendrik Joris en in 1698 gezamenlijk bezit van diens 8 kinderen.Hetzelfde geldt voor het deel van stem 17,maarvan Marten in 1708 eigenaar is. Zijn vrouw wordt als weduwe genoemd in het reëelkohier van 1716. Ouderling St.Jac.15-5-1695/2-6-1699 en hij ondertekent ook als ouderling op 6-5-1711 en 20-1-1712 (kopie 6164 RAF,kerkenraad St.Jac.). BIL 27 d.d.30-1-1720:Marten Pieters en Neeltje Hendriks beiden overleden;over de kinderen Jan Martens(in't 25e) en Hendrikje(in't 17e) wordt benoemd als curator Leendert Theeuwes,aangetrouwde oom,boer St.Jac. BIL 27 d.d.29-9-1721:Hendrikje Martens(in't 19e) krijgt als curator Boyen Arjens,haar zwager,boer St.Jac.