Person:Kerstant Van Wassenaar (1)

Kerstant van Wassenaer
b.ABT 1150
d.ABT 1189
 1. Kerstant van WassenaerAbt 1150 - Abt 1189
 • HKerstant van WassenaerAbt 1150 - Abt 1189
 1. Gerard van Wassenaer
 2. Dirk Van Reaphorst1175 - 1227
 3. Philips I van WassenaerAbt 1175 - Bef 1258
 4. Jacob van Wassenaer1180 - 1242
Facts and Events
Name Kerstant van Wassenaer
Alt Name van RAEPHORST
Alt Name Kerstant van Wassenaar
Gender Male
Birth? ABT 1150
Occupation? drost van Holland
Death? ABT 1189

birth parents: [[Family:Doede Van Voorhout and Unknown van Voorde

Drossaart van Holland; vermeld 1167-1189. De drost moet een van de belangrijkste functionarissen geweest zijn aan het hof van de graaf van Holland gedurende de twaalfde en de eerste helft van de dertiende eeuw. De latijnse titel luidt dapifer, hetgeen spijsdrager betekent. De drost stond aan het hoofd van de hofhouding en was daarbij betrokken bij het beheer van het domein. In de naburige graafschappen zien we dat hij tevens zorg draagt voor de bewaking van de vorstelijke residentie, soms treedt hij op als rechter en vervangt zelfs de graaf in de curia bij de rechtspraak.

References
 1.   GWtondhwr, kwst Zuiderent.
 2.   DINGEMAN.GED, in Jan Rienstra <j.rienstra@hccnet.nl>. (data via e-mail) (28)
  15-3-2004.
 3.   Archief beschrijving, in Netherlands. Nationaal Archief
  [[1]], gevonden 2015.

  De familie Van Wassenaer-Duvenvoorde De familie Van Wassenaer stamt af van een zekere Kerstant zonder toenaam, die genoemd wordt in teksten van 1167 tot 1189. Hij bekleedde als dapifer een van de vier hofambten van de graaf van Holland. De dapifer of seneschalk was het hoofd van de hofhouding en had een taak bij het beheer van het grafelijk domein. Ruimschoots na de verdwijning van de functie in de bronnen werd deze functionaris drost genoemd, zodat hij ook een gerechtelijke taak moet hebben gehad . De drost of baljuw was immers de plaatsvervanger van de landsheer voor diens hoge heerlijkheid. De intrede van de familie Van Wassenaer in de Hollandse geschiedenis was er dus een op hoog niveau. Deze positie zou gehandhaafd en wellicht uitgebouwd worden in de volgende generaties. Kerstants zoon Filips van Wassenaer (1200-1223) had bij zijn verschijning in 1200 blijkbaar het goed Wassenaar verworven, waarnaar hij zich vervolgens noemde.