Person:Jon Grønli (1)

Watchers
Browse
Jon Larsen GRØNLI
b.1745 Ålen
d.1795
  1. Jon Larsen GRØNLI1745 - 1795
  • HJon Larsen GRØNLI1745 - 1795
  • WHille HOLDEN1754 - 1791
  1. Christian HOLDEN1777 -
  2. Lars HOLDEN1779 - 1856
  3. Jon HOLDEN1791 - 1870
Facts and Events
Name Jon Larsen GRØNLI
Gender Male
Birth? 1745 Ålen
Death? 1795

Kirkeboka for 1795 sier at han var 40 år ved sin død, dvs. skulle være født 1755. Det stemmer ikke, for han ble konfirmert som nr. 3 blant guttene 1762. Kirkeboka for Haltdalen begynner 1748. Han bodde først hos halvbroren Jon Jonsen, som giftet seg til gården Finland.

Gift 1775 med Hille Holden og flyttet til Øvre Holden. I kirkeboka for 1779 står han med navnet Finland. I 1795 var eldstesønnen Christian, eldste datteren Berit og de to yngste, Peder og Jon, hjemme, Lars på 16 og Eli på 12 var ute i tjeneste, Lars i skogen i Strinda

I løpet av de siste årene Jon Larsen levde, hadde familieøkonomien forverretseg svært. Han drev både som smed og som malmkjører, men inntektene strakk ikke til. Han stod i gjeld til en lang rekke folk både i Ålen, ellers i Gauldalen og til provianthuset på Røros: noe kan ha vært for krøtterfôr, ellers mel, proviant, lin, hestehandel, malt, tobakk. Han hadde lånt penger mange steder.

De hadde 3 kyr, 2 kviger, et par sauer og geiter samt en hest, og det ble helst for lite fôr på den vesle markaplassen.

Boets eiendeler ble solgt på auksjon og gav dermed større verdi enn det ellers ville hagjort, men var likevel fallitt. Barnas morsarv på 17 rd. var ikke blitt betalt dem. Den ble nå prioritert og betalt fullt ut, mens resten av gjelden ble redusert.

Barna kunne fortsatt bo på gården, som var bygslet av kongen, fordi mormoren fremdeles bodde på gården og hadde dyr og redskap. I 1799 arvet de fra mormoren nærmere 140 rd. I 1801 bodde tre av barna, Berit, Lars og Jon på plassen etter foreldrene, Lars oppført som bruker, de andre som tjenere.

Tretvik, II/63. Skifteprotokoll for Gauldal 1791-96, mikrofilm HF 1855, pag. 402, RA. Død 1795 40 år gammel. Kirkeboka for Haltdalen 1762, 1775, 1779, 1795.