Person:Jan Spoelstra (24)

  1. Jan Johannes Spoelstra1825 - 1867
m. 22 May 1852
  1. Jan Spoelstra1854 - 1916
Facts and Events
Name Jan Johannes Spoelstra
Gender Male
Birth? 7 Jan 1825 Kootstertille, Achtkarspelen, Friesland
Marriage 22 May 1852 Buitenpostcivil
to Sytske Jans Gastma
Death? 26 Sep 1867 Westergeest, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland

Geboorteakte Achtkarspelen, 1825. Aangiftedatum 10 januari 1825, blad nr. 3 - Gecompareerd: Albert Hendriks Spoelstra, 71 jaren, linnenwever, wonende te Kootstertille verklaart dat op 7 januari 1825 des nm. ten 11 uren Trientje Alberts Spoelstra, bolloopster, 35 jaren, wonende te Kootstertille ten huize van den declarant, gelegen te Kootstertille, gequoteerd met nummer 58, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht aan hetwelk hij declarant verklaart heeft de vóór- en toenamen van Jan Johannes te willen geven

Overlijdensakte Kollumerland c.a., 1867 Aangiftedatum 27 september 1867, akte nr. 74 - Jan Jans Spoelstra, 46 jaren, arbeider, wonende te Westergeest, geb. te Kooten, geh. m. Sijtske Jans Gatsma, arbeidster te Westergeest, zoon van Jan Spoelstra en Trijntje, verder bij de aangevers onbekend, beide overleden. Overleden 26 september 1867, des nm. ten 2 ure, in de huizing nummer 24 te Westergeest, Aangevers: Sjouke Harts Medenblik, 46 jaren en Sijtze Bouma, 27 jaren, beide arbeiders wonende onder Westergeest