Person:Jan Rienders (2)

Watchers
Jan Rienders
d.bef 1732
 • HJan RiendersBef 1696 - Bef 1732
 • W.  Ebeltje Sjabbes (add)
m. bef 1688
 1. Ecke JansAbt 1700 - 1783
 2. Anje JansAbt 1700 -
Facts and Events
Name Jan Rienders
Gender Male
Marriage bef 1688 Hoogemeeden, Aduard, Groningen, Netherlandsto Ebeltje Sjabbes (add)
Birth? bef 1696 Hoogemeeden, Aduard, Groningen, Netherlands
Death? bef 1732
References
 1.   Hij was landbouwer in Hoogemeeden (zie ook Spanheim: Jan Rienders, mannelijk, woonachtig: in het jaar 1694 Spanheim 300.3 Hoogemeeden, in het jaar 1695 Spanheim 300.3 Hoogemeeden).

  #9 november 1696. Cornelis ende Jan Reinders op de Hoogemeeden gebruikt 47¬ grasen provincie landt, nu alleen Jan Reinders en Ebeltien sijn vrouw {SA 727, 73v}.

  18 april 1720 Huwelijkscontract tussen Jan Rienders, weduwnaar van Ibeltie Sabbes en Aefke Cornelis, weduwe van Derk Harms. Aan bruidegomszijde Frerick Jans, aangehuwde zoon, Cunje Jans, dochter, Derck Hoijkes, aengehuwde swager. Aan bruidszijde Hieke Cornelis, zuster, Aris Jansen, aengehuwde swager, Jacob Jans, goede vriend {RA LXIV-d*}.

  Aduard 14 november 1720. `Op versoeck van Jan Reenders sijn in judicio Aduard vrijwilligh gecompareert Gerrit Eelkes om an te sweren als voorm. de E. Derck Hoikes en Derck Jacobs om an te loven als mennoniet gesint sijnde de 1ste als sibbe en de laatste als vreemde voogt tot en over w. Ebelje Sjabbes vijf onmondige nagelatene kinderen in leven bij Jan Reenders in egte verweckt en heeft de voormondt zijn eedt gepresteert soolange de afcoop en scheidinge met de vader is gemaakt {RA LXI-a-2}.

  21 augustus 1721. Gerrit Eelkes vraagt `als vreemde' om ontheffing van zijn voormondschap nu de boedel van Jan Rienders en wijlen Ebeltje Sjabbes is gedeeld, `en versogte dat Frerik Jansen als swager in zijn plaatse mogte answeren als voormondt', hetgeen geschiedt {RA LXI-a-2}

  23 januari 1728. Inventaris van de boedel van wijlen Aefke Cornelis en haar echtgenoot Jan Rienders landbouwer op de Hoogemeeden. {RA LXI-f}.

  12 juni 1731. Jan Reinders heeft gebr. 47 gr. prov. land op de Hogemieden, nu de soon Sjabbe Jans een jaar huir ad idem (SA 727, 180r.).

  Jan Rinders en Ibeltie Sabbes.