Person:Jan Martens (33)

Watchers
Jan Martens
d.aft 1788
m. 22 Apr 1694
 1. Jan MartensAbt 1700 - Aft 1788
 2. Lijbeth Martens - 1728
 3. Symon Martens Rollingswier1704 - 1769
m. 21 May 1724
 1. Marten Jans Rollingswier
Facts and Events
Name Jan Martens
Gender Male
Birth? abt 1700 Minnertsga, Barradeel, Friesland, Netherlands
Marriage 21 May 1724 Sint Jacobiparochie, Het Bildt, Friesland, Netherlandsto Trijntje Gerryts
Death? aft 1788

Doopsgezind

References
 1.   Jan Martens, eigenerfde landbouwer op zate Rollingswier te Minnertsga tot 1779, overl. na 1788, tr. Minnertsga 21 mei 1724 Trijntje Gerryts, van St. Jacobiparochie.

  1728/38: Jan Martens is gebruiker van Minnertsga stem 11 en 12, eigenaar is zijn vader Marten Jansen.
  Vanaf 1748 is hij zelf eigenaar en gebruiker. Blijkens dit kohier is de huizinge van stem 12 in 1741 of 1742 afgebroken en het land samengevoegd, op het floreenkohier zijn de stemnummers 11 en 12 grotendeels verantwoord onder nr. 9.

  27 nov. 1744: Jan Martens, erfgezeten te Minnertsga, wordt curator over
  -Cnierke, in het 18de,
  -Pier in het 15de
  -Symen in het 9de jaar,

  kinderen van Jan Symens en Pyttje Piers te Minnertsga.

  Evenzo 26 jan. 1750 over
  -Botte, in zijn 19e jaar, zn van Jakob Bottes teMinnertsga.


  1749: ‘boer, kan wel bestaan’, 7 volwassen personen en één onder de 12 jaar, aanslag £148-0-6 (‘capitaal’ bijna £ 25.000).

  Blijkens de speciekohieren, waarop hij vanaf 1748 wordt vermeld, had hij een flink akkerbouwbedrijf met 6 à 7 paarden en 40-52 pm bezaaid land, daarnaast ook nog zo’n tien koeien. De huizinge had 2 schoorstenen en het aantal hele hoofden (bewoners) was constant 6 of 7 (een knecht meer of minder).
  In 1779 arriveert zijn gelijknamige kleinzoon uit St. Jacobiparochie en verhuist pake naar nrs. 37 en 38, waar voordien Mink Cornelis’ weduwe woonde, de (tweede) vrouw van de schoonvader van zijn
  zoon.

  Op het personeel kohier van Minnertsga (vanaf 1768) wordt Jan Martens aangeslagen voor £ 14.360, een flink vermogen. Hij is zeer oud geworden. In 1781 wordt hij nog ‘erfgeseten’ aldaar genoemd. In 1786 vertrekt hij naar St. Jacobiparochie (doch van Het Bildt zijn geen speciekohieren over die jaren). Op het stemcohier van 1788 vinden we hem voor het laatst vermeld als eigenaar van de zate Rollingswier.

  Uit dit huwelijk (o.a.?):
  1. Marten
  2. Grietje Jans, van Minnertsga, tr. ald. 2 sept. 1759 Bauke Sjoerds, ook van Minnertsga.