Person:Ivar Rova (1)

Ivar Ogmundsson Rova
b.est 1275 Norway
d.abt 1350
 1. Ivar Ogmundsson RovaEst 1275 - Abt 1350
 • HIvar Ogmundsson RovaEst 1275 - Abt 1350
 1. Cecilia Ivarsdatter NesEst 1300 - Aft 1350
Facts and Events
Name Ivar Ogmundsson Rova
Gender Male
Birth[2] est 1275 Norway
Death? abt 1350

Han var ridder fra Hesby (Hestbø) på Finnøy i Rogaland, drottsete i 1334, medlem av riksrådet, høvedsmann på Båhus slott og senere forflyttet til sysselmann i Skien fra 1336 til han døde under svartedauen 1349-50.

Forholdet mellom kong Magnus og de norske stormennene var så anstrengt at det brøt ut en oppstand i 1338. "Det ser ut til at hele Østlandet var i opprør. Ivar Ogmundsson og Sigurd Havtoresson satte seg i besittelse av Akershus, som var det viktigste senter for finansforvaltningen i det sønnafjelske Norge. Det ble sluttet våpenstillstand i begynnelsen av 1339." 15. august 1343 var Ivar Ogmundsson blant de riksråder som undertegnet et brev hvor de tok Håkon 6. Magnusson til konge i Norge.

Sysselmennene var kongens fremste tjenestemenn i lokalforvaltningen. De ble lønnet ved andel i bøtene, så de hadde også personlige motiver for å skjøtte sine oppgaver i rettsstellet.

Også Ivars bror, herr Finn Ogmundsson, var medlem av riksrådet og sysselmann, han i Bergen. Hans sønn, herr Ogmund Finnsson (1315-88), undertegnet også skrivet 1343 og ble 1363 utnevnt til drottsete. Da Olav Magnusson, elleve år gammel dansk konge sønn av dronning Margrete, ble utropt til konge i 1381, Ogmund Finnsson igjen utnevnt til drottsete, og riksrådet formelt innsatt som formynderstyre for kongen. Dronning Margrete knyttet Ogmund til seg ved å få ham giftet, 60 år gammel, med sin lekesøster, den 20-årige Katarina Knutsdatter, datterdatter til den hellige Birgitta. Det ble ingen barn i ekteskapet, og han må ha fryktet for at det kongelige jordegodset Hestbø bille bli inndratt, og at det privateide jordegodset ville bli dratt med. I 1385, 70 år gammel, skrev herr Ogmund et brev, der han skjenket "min kjære husfrue" to privateide gårder. Han døde 1388, og etter hans død ble det strid om godset hans. De testamenterte gårdene gikk videre i hustruens slekt, mens dronning Margrete inndro Hestbøgodset.

Herr Ivar var gift og hadde minst to døtre. Den eldste, Kristin, ble gift med den svenske væpneren Nils Magnusson til Åbo i Sødermanland. Den andre var Cecilia, først gift med hirdmannen Torleiv Saksabjørnson, og etter hans død gift i 1341 med søstersønnen til Torleiv, Vetrlide Borgarsson fra Hem i Sauherad. Biskop Håkon i Bergen ønsket herr Ivar til lykke med døtrenes giftermål 29.9.1341.

DN VIII 154. Kirkeby, s. 87, 111. Cappelens Norges historie, bind IV, s. 41, 57-60, 296, 325, 332. Aschehougs Norges historie, bind 3, s. 223, 225, bind 4, s. 56, 146.

References
 1.   Kirkeby, Birger. Bygdebok for Sauherad, gards og ættesoge. (Sauherad: Utgjevar Sauherad kommune, 1980-1988)
  4:99, Lindheim.

  'Torleiv var g m Cecilia (Sissel) Ivarsdotter på Søndre Nes, temmeleg sikkert dotter til sysselmannen Ivar Ogmundsson Rova.'

  translation: Torleiv was married to Cecilia (Sissel) Ivarsdotter of Søndre Nes, fairly certainly the daughter of provincial judge Ivar Ogmundsson Rova.

 2. Birth year estimated based on estimated birth year of his probable daughter.