Person:Hidde Sjoerds (1)

Hidde Sjoerds
b.1587
Facts and Events
Name Hidde Sjoerds
Alt Name Hidde Siurts
Alt Name Hidde Sjoerdts _____
Gender Male
Birth? 1587
Marriage 6 Sep 1614 Sexbierumto Swop Jacobs
Marriage to Tryn Bauckes _____
Death? 30 May 1645 Sexbierum, Barradeel, Friesland, Netherlands

Hij was eerst schipper en wordt als zodanig vermeld in de inventaris d.d. 2-6-1618 van Hansck Hilledr,weduwe van Dick Pytters (WON 116-279v).Later korenmolenaar te Sexbierum;hij huurt deze molen van overste Jarig van Liauckema vanaf 19-7-1624 tot zijn dood in 1645 voor 92 car.gld.per jaar;over deze molen zie hiervoor GEN 1095 door Goodijk met verwijzingen naar het Liauckema-archief (T311-135). Na belijdenis op 3-3-1628 werd hij lidmaat van de kerk te Sexbierum. Hij werd op 26-10-1626 curator over de kinderen van zijn zwager Andrys Hettes en schoonzuster Tryntje Jacobs.(BAR 3-274). Op 2-2-1633 is hij getuige voor het gerecht,oud omstreeks 45 jaar (BAR 29-135).

Hidde is getrouwd 6 sep 1614 (2) met Swob Jacobs, geboren 1596, overleden Sexbierum 3 mei 1667 ,oud 70 jaar, dochter van Jacob N. en Maria Cornelisdr.

BAR 123-86v d.d.16-6-1623:Swob,getrouwd met Hidde Siuerdts,behoorde op 10-12-1621 bij de erfgenamen van haar moeder Maria Cornelisdr. Swob wordt lidmaat van de kerk te Sexbierum na belijdenis op 3-3-1628. Zij zal ws.in 1645 na het overlijden van haar man het werk als molenaar hebben overgenomen,samen met haar zoon Sjoerdt. Zij vraagt mee de voogdij aan voor haar kleinkinderen op 21-12-1666,als ook schoondochter Nannetje Atses is overleden.