Person:Halewijn Van Leiden (2)

Halewijn III van Leiden
b.1110 Bleiswijk
d.1198 Bleiswijk
  1. Halewijn III van Leiden1110 - 1198
  1. Jacob van Wassenaar
Facts and Events
Name Halewijn III van Leiden
Gender Male
Birth? 1110 Bleiswijk
Marriage to Jeanne van Arkel
Occupation? Lord of Wassenaar and Rijnland
Occupation? Viscount of Leiden
Death? 1198 Bleiswijk

Source for this and preceding line: Bernard Kranenburg, http://www.kranenburgia.nl/

Need better translation; taken from http://dollybay.com/historischesprokkelingenzuidholland.htm

Er was eens, rond 1100, in Leiden een burchtgraaf of 2e Kastelein, die regeerde onder Graaf Diederick de 6e; zoon van Graaf Floris de Vette (wat niet dik betekent, maar dapper). Deze burchtgraaf heette Alewijn, heer van Rijnlant en Wassenaar. Hij was tevens Baenderheer van Berkel, Bleiswijk, Weena en Boekelsdijk. De Wassenaars hadden vroeger rond Rotterdam heelwat te vertellen. Ze gingen er prat op van Claudius Civilis af te stammen. Hetadellijk geslacht Van Wassenaer is vermoedelijk het oudste van Holland. In de twaalfde eeuw is Van Wassenaer ontsproten aan het geslacht Van Raephorst. Van twee takken sterft er een uit in 1544. Uit de jongere tak komt voort de Duvenvoorde`s waaruit onder meer bekend is Jacob van Wassenaer, heer van Obdam, luitenant-admiraal van de Nederlandse vloot na de dood van Tromp. (bron: Oosthoeks Encyclopedie)

Er bestaan diverse schrijfwijzen van zijn naam. Zo vind je terug:Adelwinus de Ledene, Adelwino de Ledene, heer van Wassenhoven en Halewijn van Wassenaer. Ook zijn titel wordt nog weleens anders geschreven. Naast Burggraaf ofBurghgraaf van Leijden en heer van Rijnland wordt hij ook 2e Kastelein en Utrechtse Leenman genoemd. Alewijn stichtte kasteel Kranenburg

In een oorkonde van de graaf van Holland uit 1156 komt een Alwinus Casteilanus voor die de functie van burggraaf te Leiden heeft, en het is zeer goed mogelijk dat hiermee deze Alewijn wordt bedoeld (bron: www.kastelenteam.nl)

Jacob Kortebrand vermeldt dat hij Halewijn de derde van die naam was. Het zou dus zomaar kunnen dat zijn vader en zijn opa ook Halewijn werden genoemd. Volgens het zondagsblad de Standaard van zaterdag 25 maart 1941 was Halewijn getrouwd met Vrouwe Barta van Lijnden.

Nog een laatste leuke vermelding is het in 1901 door E. Molt geschreven verhaal over Alewijn de lijfeigene. In hoofdstuk 9 van dit verhaal wordt gesproken over de oude Wena, maar dit is in dit verhaal een vrouwspersoon.


Teilingerstraat te Rotterdam. Op de achtergrond het hofplein spoortraject. Foto: Jan de Leeuw van Weenen 2004Hij had 3 zonen, die hij een bezit moest schenken. De oudste zoon, Alewijn (de 4e dus) erfde zijn bezittingen. Hij krijgt 2 zoons Philips van Wassenaar en Jacob. Van 1202 tot 1241 wordt in diverse documenten een burggraaf Jacob aangetroffen, mogelijk tot het geslacht Bokel behorend enmisschien gehuwd met een jonkvrouwe van Teylingen.(bron: www.kastelenteam.nl).MetWillemina van Teylingen krijgt deze Jacob een zoon Philips. Deze Philips trouwde met een dochter van heer Daniel van der Merwede, en verwekte bij haar een zoon Dirk, later genaamd de goede heer van Matenesse. Dirk huwde op zijn beurt met een dochter uit het huis van Polanen, en van zijn twee zoons werd de oudste,Dirk, de stamvader van de Matenesses, en de tweede, Philips, de stamvader van de Spangens.

De 2e zoon, Christiaan, werd heer van Bleiswijk, Berkel, Boeckelsdijk en Bloemersdijk, heer van Weena en Ambachtsheer van de landen van Cool. De jongste, Jacob werd heer van Vlaardingen.

Alewijn overleed in 1121.

Halewijn III van Leiden (1110*-1198) Zoon van Halewijn II van Leiden en Vrouwe Barta van Linden. Burggraaf cq derde kastelein van de Burcht te Leiden. Heer van Wassenaar en Rijnland. Ghm Jeanne van Arkel. Bezit ridderhofstad Cranenburg te Bleiswijk. In 1140 wordt het klooster van Egmond opgedragen aan paus Innocentius II. De graven van Holland worden aangesteld als voogden. Het voogddijschap is erfelijk, maar gaat in 1200* over naar het geslacht Van Egmond. In 1143 is de bouw van het klooster gereed. Bij de inwijding zijn o.a. aanwezig: Gerard van Teylingen (advocaat van de abdij), Berenwoldus, Arnold Spicar en castellanus Alewijn van Leiden. Bron BVL (p 31) meldt dat volgens een betrouwbare oorkonde van ene bisschop Hartbert in 1143 Halewijn ofwel 'Alwinus castellanus de Leithen' onloochenbaar aan grafelijke zijde staat. Halewijn wordt verder vermeld in een oorkonde van graaf Dirk VI van Holland uit 1156. Hij wordt hierin genoemd Alewinus Castellanus, burggraaf van Leiden. Zoons: Jacob van Wassenaar en Filips I van Wassenaar. Mogelijk ook Halewijn IV van Leiden.

    • SBW, Cranenburg Bleiswijk, Bokel, Van Arkel, FW Van Cranenborch
  1. AWA, GLW, AFY, BVL, LHS, DAB


Source for this: Bernard Kranenburg, http://www.kranenburgia.nl/