Person:Ecke Jans (1)

Watchers
m. bef 1688
 1. Ecke JansAbt 1700 - 1783
 2. Anje JansAbt 1700 -
Facts and Events
Name Ecke Jans
Gender Male
Birth? Abt 1700 Hoogemeeden, Aduard, Groningen, Netherlands
Death? 1783 Zuidhorn, Groningen, Netherlands
References
 1.   Ekke Jans, geb. ± 1700, ovl. ± dec 1783, #RAG, 361-Archief Doopsgezinde Gemeente Den Horn, inv. nr. 84 (kasboek diaconie): p. 311, 24-12-1783 ontfangen van Jan Eckes wegens de erfgenamen van wijlen Ecke Jans voor tzwart laken som. f 0-6-0.#, zoon van Jan Rienders en (?) Ebeltje Sjabbes. #Geboorte- en overlijdensjaar als opgegeven door Ds. Huizinga in zijn Geschiedenis van de doopsgezinde gemeente van Den Horn. Ekke Jans is voormond over de kinderen van Hindrik Klaassen x Trijnje Jans. Ik acht het meer waarschijnlijk dat Ekke zwager was van Hindrik dan broer van Trijnje, aangezien de voormond meestal kwam van de kant van de overledene en niet van die van de langstlevende.# met: Boukje Klaassen, geb. ± 1708, ovl. voor 07 mei 1783, dochter van Klaas N.N. en N.N.#Zuidhorn 7-5-1783 {RA LXX-c-3}. "Ekke Jans, Jan Ekkes, Ite Claaszen als wettige voorstander over zijn minderjarige kinderen bij wijlen Ebeltje Ekkes verwekt, Jan Ekkes en Claaske Ekkes ehelieden" verkopen aan Pieter Claaszen en Dietje Ekkes ehelieden "een behuizinge en schuure met al het geen daar an aard spijker en nagelvast word bevonden met hoven geboomten en plantagien voorts schutten wringen en het balkhout beneevens de vaste en altoos duirende beklemming van63 grasen land onder Zuidhorn geleegen", waarvoor jaarlijks aan de koopman B.A. Hulshoff f 210 huur betaald moet worden, voor f 5720.

  Ecke Jans was doopsgezind vermaner te Zuidhorn en Den Horn omstreeks 1773. Hij overleed in 1783.

  In 1736 werd in Lagemeeden een eenvoudige (doopsgezinde) kerk gebouwd. De eerste - onbezoldigde - liefdepredikers waren Derk Hendriks, Ekke Pieters (1736-1754) en Ekke Jans (rond 1773). In 1775 kwam de eerste bezoldigde vermaner, Jan Geerts, van Wierum.

  R.A. XLVIII.b.l. 22 Juny 1764. Huwelijkscontract tusschen Jacob Sijbolts en Barbera Eysses. Aan Bruidegomssijde Sijbolt Meertens en Anje Garmts als vader en moeder, Garmt Sijbolts en Meerten Sijbolts als volle Broers en Grietje Sijbolts en Anje Sijbolts als volle susters, Cornellis Meertens als volle Oom en Crijn Derks als halve oom. Aan Bruitssijde Eyse Waalkes en Martjen Jans als vader en moeder, Ekke Jans en Jacob Jans als volle ooms en Tonniske Simens als aangetrouwde moeij, Elske Jacobs als halve moeij.

  "Omstreeks 1700 woont er (= op de boerderij Hollemaheerd te Houwerzijl) Jan Eckes, gehuwd met Barber Heerkes, weduwe van Jacob Haykes. Barber Heerkes hertrouwt met Hendrik Klaassens. In 1735 zijn eigenaren: a) Ecke Jans en b) Elske Jacobs (halfbroer en halfzuster).