Person:Dirk Hayes (1)

Watchers
Browse
Dirk Hayes Walburg
b.abt 1765
 
m. bef 1762
 1. Feike HayesAbt 1762 -
 2. Dirk Hayes WalburgAbt 1765 -
m. 29 May 1796
 1. Antie Walburg1796 -
 2. Cornelis Walburg1799 -
Facts and Events
Name Dirk Hayes Walburg
Gender Male
Birth? abt 1765
Marriage 29 May 1796 Vrouwenparochie, Het Bildt, Friesland, Netherlandsto Lysbet Kornelis Wassenaar

WALBURG

Dirk Hayes Walburg (gedoopt Sint Annaparochie 06-11-1763, † Vlieland 09-10-1842),ambtenaar.
Zoon van Haye Feikes († vóór 18-8-1769) en Antje Berends († vóór 25-1-1776).
Dirk Hayes Walburg trouwde (Vrouwenparochie 29-5-1796) met Lysbet (ook genaamd Elisabeth) Cornelis Wassenaar (1772-1851).
Ze kregen 10 kinderen.


De overgrootouders van Dirk Hayes Walburg, Feike Hayes en Tetje Ypes, trouwden in 1711 in Vrouwenparochie. Toen Dirk vijf jaar was, hertrouwde zijn moeder met Eeltje Johannes. Tot 1776 woonde ze met hem in de Zuidhoek van Sint Annaparochie. Dirks stiefvader (Eeltje Johannes) hertrouwde in 1779 met Trijntje Arjens Slim, een schoonzuster van Tiete Tietes de Jong.
Net zoals Tiete Tietes de Jong vluchtte Dirk Hayes na de mislukte Franeker revolutie naar Saint Omer.
In 1788 werkte hij daar als timmermansknecht en boerenknecht en in 1789 als schildersknecht.
Hij nam de familienaam ‘Walburg’ aan. Zo heette een boerderij aan het zuideinde van de Langhuisterweg. In 1753 was Walburg verkocht aan drie vroegere pachtboeren.173 Misschien werkte Dirks stiefvader bij hen. Dirk Walburg is in de winter van 1794/1795 uit Frankrijk teruggekeerd, of misschien eerder.


Farmers on Walburg (referencenumber 128) , nicknamed “Walburg”, current address : Langhuisterweg 21 Sint Annaparochie.

1698 : Arjen Symons Slim and Ariaentje Cornelis 't Hoen were the farmers on this farm. 1748 : Symen Arjens Slim and Djeuke Dircks Wijngaarden were the farmers on "zathe Walburg"
1758 : Haye Feikes son of Feike Hayes and Tettie Ypes, x Antie daughter of Beernt Dirks and Trijntje Johannes.
1775/1800 : Eeltje Johannes, who was the son of Johannes Eeltjes en Tietje Rommerts, first married to Tettie Ypes who is the widow of Feike Hayes. Eeltje later married to Trijntje, who is a daughter of Arjen Corn. Slim and Trijntje Jans.

On a map from 1570 it's clearly visible :

Image:Walburg 1570.jpg

In 1796 werd het huwelijk van Elisabeth Wassenaar en Dirk Hayes ingezegend. Kort daarna vroeg Dirk de Nationale Vergadering in Den Haag om hem ergens als commies te benoemen.175 Hij wilde eigenlijk ‘representant’ worden in het nieuwe provinciebestuur, maar verloor van Teunis Krap, die in 1786 kapitein was van het vrijkorps in Sint Jacobiparochie.176 Kraps zoon Cornelis Teunis (nr. 16) staat op het leesrooster in het boek van Paine uit 1792.
Dirk Walburg had waarschijnlijk een kruiwagen in Den Haag. Johannes Lambertus Huber was in 1787 net zoals Dirk naar Saint-Omer gevlucht en zat in 1796-1797 in de Nationale Vergadering. Hij was zijn ambtelijke loopbaan in 1769 begonnen bij het kantoor voor de in- en uitvoerrechten in Makkum.177 Uitgerekend daar werd Dirk Walburg commies. Niet lang daarna kreeg hij promotie. In 1803 was hij ontvanger van de in- en uitvoerrechten in Oost-Vlieland. In 1809 overleed Dirks schoonmoeder in Sint Annaparochie. Ze liet alleen schulden na. Op 21 augustus deden Elisabeth Walburg-Wassenaar en haar beide zusters afstand van de erfenis.
In 1810 werd Nederland ingelijfd in het Franse keizerrijk, dat in oorlog was met Engeland. In 1811 moesten de 500 door de oorlogstoestand verarmde Vlielanders 100 soldaten onderhouden. Als lid van een gemeentelijke commissie ging Dirk Walburg de wal op om geld in te zamelen.In 1832 bezat hij volgens het oudste kadaster twee huizen, twee tuinen, een loods en een schuur. Oud-ontvanger Dirk Hayes Walburg overleed in 1842 thuis in de Vlielandse Dorpsstraat. Hij werd 79 jaar.

References
 1.   Autorisatieboeken

  Bron: NedergerechtenSoort registratie: Nedergerechten inschrijving(Akte)datum: 25-01-1776
  Bijzonderheden:

  Feike Hayes oud 14 jaar weeskind
  Dirk Hayes oud 11 jaar weeskind
  Wijlen Haye Feikes vader
  Wijlen Antie Berents , woonachtig Zuidhoek onder St. Annaparochie moeder
  Sjoerd Jarigs huisman , woonachtig onder St. Annaparochie curator over personen en goederen ouderlijke goederen
  Pieter Watses huisman , woonachtig Zuidhoek onder St. Annaparochie curator over personen en goederen ouderlijke goederen