Person:Cornelis van der Mey (1)

Watchers
Cornelis Fransz van der Mey
 
Facts and Events
Name Cornelis Fransz van der Mey
Gender Male
Marriage Sint Annaparochie, Het Bildt, Friesland, Netherlandsto Neelthien Adriaensdr
Death? abt 1584 Sint Annaparochie, Het Bildt, Friesland, Netherlands

timeline

1566-1572: Cornelis Fransz gebruikt 26 morgen 260 roeden in Philips van der Doeskavel te St. Annaparochie;
1574: Cornelis Fransz Vermey gebruikt daar nog 16 morgen 38 roeden
1566-1572: Cornelis Fransz gebruikt 5 morgen in Cornelis Damaskavel ald.;
1574: Cornelis Fransz Vermey gebruikt daar 21 morgen 535 roeden.
1566-1574: waarschijnlijk deze Cornelis Fransz gebruikt 17 morgen 54 roeden in de Claes van Esschenkavel te Vrouwenparochie.
1578: Cornelis Fransz Vermey wordt te St. Annaparochie voor f3 aangeslagen in de personele impositie.
1580: Cornelis Fransz van der Mey te St. Annaparochie procedeert tegen Joest Jansz; deze moet hem 300 goudgld. voldoen en eenzelfde bedrag aan Ferck Jorrytz en Aeffke
1581: Adriaen Cornelis Cuyck te St. Annaparochie procedeert tegen Pieter Cornelisz Bonte voor zich, Bastiaen Anthonisz, Cornelis Fransz van der Mey en Sempronius Isbrantz uit naam van hun vrouwen Trinthien, Neelthien en Claeske als erfgenamen van hun moeder Emerentia Cornelisdr te St. Annaparochie.
1583: hetzelfde proces speelt; eiser Adriaen woont dan te Franeker; het Hof acht het van belang, dat de scheidingsakte van de nalatenschap van Cornelis Willemz Bonteman en Maritthien Dircksdr, de inventaris van hun nalatenschap en rentebrieven boven water komen.
1585 en 1586: Adriaen Cornelisz Cuyck te Franeker procedeert tegen Jan Pieterz Bonteman voor zich en vanwege de kinderen van zijn broers en zusters, Sempronius Isbrantz vanwege zijn vrouw Claesyn, Trijnttien, weduwe van Bastiaen Anthonisz, en Neeltyen, weduwe van Cornelis Fransz van der Mey.
1589: Jan Bonteman, grietman van Het Bildt, zet het proces voort dat wijlen zijn vader Pieter Bonteman voerde voor zich en vanwege zijn zusters (lees: nichten) Trijn Claesdr, Neeltien en Claesien Ariaensdrs en hun kinderen tegen Adriaen Cornelis Cuyck te Franeker; uitspraak: Jan en consorten komt – naast (hun deel van) de nalatenschap van Barbara Stevensdr inclusief wat Barbara geërfd had van haar grootvader, moeder, oom en tante - nog f2736 toe.
1625: Willemke Emedr, weduwe van Jan Gerrytz van Burum, procedeert mede voor haar kinderen tegen Willem Cornelis van der Mey vanwege zijn moeder Neeltien Adriaens, die erfgename is geworden van haar zoon Jan Cornelis van der Mey over een vordering van f800 met de renten sedert 1609 plus nog f250 wegens koop van graan op genoemde Jan van der Mey.