Person:Claes Willems (1)

Facts and Events
Name Claes Willems
Alt Name Willems
Alt Name Klaas
Alt Name Claas Willems Wassenaar
Gender Male
Birth? 1485 Sassenheim, Zuid-Holland, Netherlands
Death? 1548 Sint Jacobiparochie, Het Bildt, Friesland, Netherlands

CLAES WILLEMSZ., * omstr. 1485-1495 Sassenheim, â 1547/1554 St. Jp., waarschijnlijk gehuwed met MAERTIEN JACOBSDR. Zij wordt in Bildtrekeningen niet met namegenoemd, doch de heer D. D. Osinga wist haar als Maertien te vermelden (stamboon in bezit van Joh. D. Wassenaar te Marssum). Daar wij bij de vier broers alleen de naam Jacob aantreffen onder Claes Willemsz' nazaten, lijkt het waarschijnlijk dat de vader van Maertien een Jacob is Geweest.

Claes Willemsz. was van1527-1547 gebr. van 28 morgen land in de Gerryt van Scoetenkavel te St. Jp. In1555 en 1562 treffen we zijn weduwe als zodanig aan en 1570 de zoon Gerryt Claesz. Volgens de Bildtkaart van 1571 woonde Gerryt Claesz. op een boerderij tegenover "Molenschot", Koudeweg oostzijde, "Bloemterp" geheten, ne 13 van het floreencohier. Ook was Claes Willemsz. nog gebr. van 8 morgen land in de Gerryt Verlaenkavel onder St. Ap. In deze Zijn de familieaantekeningen weer onjuist geweest, want Claes Willemsz. heeft niet aan de Oude Bildtdijk gewoond. Kinderen: 1. Steven Claesz., volgt; 2. Jacob Claesz., â 1558; 3. Grietje Cleasdr., tr. omstr. 1550 Pytter Cornelisz. Cuycken; 4. Gerryt Claesz., in 1571 en 1574 boerin de plaats van zijn moeder. Hij is waarschijnlijk niet gehuwed geweest. Eeennageslacht hebben we niet kunnen ontdekken.

AKA Klaas Willemsz.


Klaas Willemsz., pacht onder meer land in de ‘Gerrit van der Laanskavel’ te Sint Jacobiparochie en Sint-Annaparochie 1527-1548, postuum vermeld 1550; tr. Marietje, treedt op als zijn weduwe te Leiden (1550) en Sint-Jacobiparochie (1555 en 1572)

References
  1.   De Nederlandsche Leeuw. (Publication: De Nederlandsche Leeuw).