Person:Bruin Cornelis (1)

Watchers
Facts and Events
Name Bruin Cornelis
Unknown Broune Kornellis
Gender Male
Birth? Niehove, Oldehove, Groningen, Netherlands
Marriage 26 Nov 1630 Niehove, Oldehove, Groningen, Netherlandsto Anje Eeckes
References
 1.   Bruin Cornelis werd geboren in Niehove. Bruin was ook bekend als Broune Kornellis.
  Opmerking bij het onderzoek: Bruin Cornelis moet minstens 4 echtgenotes hebben gehad. Hoewel hij Doopsgezind was, staan er toch drie van zijn huwelijken in de huwelijkslijsten van de Hervormde kerken van Niehove en Ranum.
  Als de geboortedatum van zijn dochter Jantien Bruins klopt (1717), dan moet Bruin Cornelis nog een eerder huwelijk hebben gehad, mogelijk ook in Niehove, waar de huwelijkslijst begint in 1721. Of in Grijpskerk, waar Jantjes halfzuster Anje vandaan kwam?

  Van al zijn kinderen is niet bekend wie hun moeder was, behalve misschien Cornelis, die een dochter naar Anje noemt, mogelijk genoemd naar de 3e vrouw van Bruin Cornelis. De kinderen Jantien Bruins en Frerik Bruins noemen beiden een dochter Aafke, zodat het vermoeden rijst dat Bruins eerste vrouw ook een Aafke was.

  Zijn dochter Anje Bruins was, volgens haar Afkoopakte (Boedelscheiding 2-5-1774), een halfzuster van Freerk Bruins, Cornelis Bruins, Deewerke Bruins en een onbekende zuster NN Bruins.

  NB. D.J. van Ham heeft nog een tekst over de 3e vrouw van Bruin in "Huizinga V 8 5", nog niet op internet te zien.

  Persoonlijke situatie

  Hij was doopsgezind.

  Hij was landbouwer te Niehove.

  Bruin Cornelis trouwde met een onbekende vrouw.

  Notitie bij dit huwelijk: De "onbekende vrouw" is voor het gemak een samenvoeging van de opeenvolgende vrouwen. Zij kan niet één en dezelfde persoon zijn, want sommige van Bruins kinderen worden elkaars half-broers of halfzusters genoemd. Het is nog niet te bepalen wie hun moeder was.
  Hij had kinderen

  i. Frerik Bruins werd geboren in Niehove en is overleden vóór 2 juni 1783 in Schilligeham.
  ii. Deewerke Bruins werd geboren in Niehove.
  iii. NN Bruins
  iv. Tetje Bruins werd geboren in Niehove. Tetje was ook bekend als Tetje Brouns.
  v. Anje Bruins werd geboren in Grijpskerk en is overleden vóór 2 mei 1774.
  295 vi. Jantien Bruins (geboren op 28 januari 1717 in Niehove - overleden op 10 mei 1755 in Ranum)
  Bruin trouwde met Arentje Jacobs op 9 april 1724 in Niehove. Arentje werd geboren in Lagemeeden en is overleden vóór 1730.

  Meer feiten bij het huwelijk

  Zij kondigden hun huwelijk aan op 9 april 1724 te Niehove. Bruun Cornellis, van Nijehove & Arentje Jacobs, van Legemeeden, beijde Mennoniten. Getrout in de vergadering der Mennonijten.

  Persoonlijke situatie

  Zij was doopsgezind.

  Bruin trouwde vervolgens met Anje Eeckes op 26 november 1730 in Niehove. Anje werd geboren in Oldehove en is overleden vóór 1737.

  Meer feiten bij het huwelijk

  Zij kondigden hun huwelijk aan op 27 augustus 1730 te Niehove. Bruin Cornelis en Anje Ekes wedw: van Tijmen Bartels beijde van Niehove en Mennoniten onder haer gecopuleert.

  Persoonlijke situatie

  Zij was doopsgezind.

  Kind uit dit huwelijk

  i. Cornelis Bruins werd geboren in Niehove.
  Bruin trouwde vervolgens met Sieuwke Pieters op 18 augustus 1737 in Bellingeweer en Ranum. Sieuwke werd geboren in Ranum.

  Notitie bij dit huwelijk: Door dit huwelijk ontstaat een bizarre situatie:
  Bruin Cornelis wordt als schoonvader van Willem Jans tevens zijn stiefvader.
  Sieuwke Pieters wordt als schoonmoeder van Jantien Bruins tevens haar stiefmoeder.
  Willem Jans & Jantien Bruins worden behalve echtgenoten ook half-broer en half-zuster.
  Meer feiten bij het huwelijk

  Zij kondigden hun huwelijk aan op 4, 11 en 18 augustus 1737 te Bellingeweer en Ranum. Broune Kornellis van Niehove en Siewke Pieters, weduwe van Jan Jacobs tot Ranum.
  594. Peter Jans werd geboren in Noordhorn en is overleden vóór 22 september 1720.
  Opmerking bij het onderzoek: Geen doop van een dochter Anje gevonden in Den Ham of Noordhorn.

  Persoonlijke situatie

  Hij was op 9 december 1708 lidmaat op belijdenis te Den Ham en Fransum. "Den 9 decemb. [1708] 'S Hren Avontm. gehouden op Den Ham, na geloofs belijdenis toegelaten: Pieter Jans en Elske Pieters egte lieden op Den Ham".

  Peter trouwde met Elske Pieters op 21 augustus 1707 in Noordhorn. Elske werd geboren in Noordhorn.

  Notitie bij dit huwelijk: "Peter Jans, van Noordhorn & Elske Peters, van Noordhorn".
  Kinderen uit dit huwelijk

  297 i. Anje Peters (geboren in Den Ham)
  ii. Geertjen Pieters werd gedoopt op 23 september 1708 in Den Ham.
  iii. Lamke Pieters werd gedoopt op 15 september 1709 in Den Ham.