Person:Bernardus Gertner (1)

Facts and Events
Name[1] Bernardus Gertner
Gender Male
Birth? 1713 Harderwijk, Gelderland, Netherlands
Occupation[1] 26 Jun 1741 Ens, Schokland, Overijssel, NetherlandsBeroepen tot predikant van Ens
Occupation[1] 25 Jun 1745 Emmeloord, Schokland, Overijssel, NetherlandsActe van bevestiging als predikant van Emmeloord
Marriage Banns 6 Jan 1747 Amsterdam, Noord-Holland, NetherlandsNG
to Hendrika Magdalena Sonmans
Marriage License 22 Jan 1747 Amsterdam, Noord-Holland, NetherlandsNG
to Hendrika Magdalena Sonmans
Marriage 24 Jan 1747 Sloterdijk, Sloten, Noord-Holland, NetherlandsNG
to Hendrika Magdalena Sonmans
Death[2] 13 Jun 1763 Ens, Schokland, Overijssel, Netherlands
References
 1. 1.0 1.1 1.2 Kerkeraad Bevestigingen, in Ens, Overijssel, Netherlands. Kerkelijke Registers, 1688-1813
  1741.

  En terwijl 't den Heer behaagt heeft den Eerw: Heere Johannes
  Carolus van Heijmenberg den 12 Februari in 't jaer 1741.
  uijt de landen der levendigen weg te nemen.
  Heeft 't eerwaerde Classis volgens 't regt dat se daer toe
  hadde mij Bernardus Gertner bij na met eenparigheijdt
  van stemmen tot herder en leeraer beroepen den 26 junij 1741.
  welke breoepinge ook dien selfden dag van den Weleedelen
  hoogwelgeboorn en gestrengen Heer R:A:G:G: Tengnagel
  Den Drost is geapprobeert. So dat ik den 7. augustus per
  emptar ben geExamineert Door den Eerwaerden Heer David
  Lotzen predikant te Campen, en hebbe uijt 't petr:1:17
  Ende indien gij het eene Vader Aenroept den geenen die [?]underde:
  mij opgegeven gepreekt. Waer op ik den 27 august: Door
  Den Eerwaerden Heer Weijer jacobus Gallé predikant
  van 't KamperEijlandt ben ik bevestigt sijn Eerw: predikte uijt
  proverb:3:7 'En sijt niet win uwe oogen: vreest den Heere,
  en wijckt ven 't quade:' en sijnde mij de handen opgelegt
  door den Eerw: Heer Petrus van Heijmenberg pred
  te Camperveen En ik mijn intreeds pred: gedaen heb
  be uijt Psalm: 84:2,3 Hoe Lieflijk sijn Uwe Woo
  ningen enz: na de middag.
  doch hebbe ik mijn acte als pred: van Emeloort den 25 juni 1745 gekregen uijt handen van
  den Wel Ed Groot achtb: Heer Jan
  van de Poll Burgemr des Stat Amsterdam

 2. Kerkenraad Bevestigingen, in Ens, Overijssel, Netherlands. Kerkelijke Registers, 1688-1813
  1763.

  Aldus vangt de bevestiging van de opvolger van dominee Gertner aan:
  En dewijl het den Heer behaagt heeft den WelEerwaardigen Heere Bernardus Gertner zeer schie
  lek door een Zware bloetspuwinge den 13den Junij van den Jare 1763 uit het Land der levendigen weg te nemen,