Person:Asborg Halvorsdatter Kalstad (1)

Asborg Halvorsdatter Kalstad
b.Est 1615 Telemark, Norway
m. Abt 1610
 1. Asborg Halvorsdatter KalstadEst 1615 - Abt 1691
m. Abt 1636
 1. Gunhild Åsulvsdatter HenseidEst 1640 - 1696
 2. Åsulv Åsulvsson HenseidAbt 1644 - 1699
 3. Halvor Aasulfsson HenseidAbt 1647 - Abt 1684
 4. Olav Åsulvsson HenseidEst 1650 -
m. Abt 1664
Facts and Events
Name Asborg Halvorsdatter Kalstad
Alt Name[1] Asborg Halvorsdatter Finneid
Gender Female
Birth[3] Est 1615 Telemark, Norway
Marriage Abt 1636 to Aasulf Eilevsson Solberg
Marriage Abt 1664 Drangedal, Telemark, Norwayto Per Tykesson Finneid
Death[1] Abt 1691 Finneid søndre, Drangedal, Telemark, Norway

Etter den første mannens død satt hun i uskiftet bo og var en mektigkvinne i bygda. I 1664 giftet hun seg med Per Finneid og flyttet dit. Det skar seg mellom ektefellene: svigersønnen til Asborg fra 1. ekteskap forsøkte å drepe Per i et bryllup. Denne forsvarte seg med å stikke igjen og drepe svigersønnen. Per ble frikjent i retten fordi det kom fram at det var en avtale mellom Asborg og svigersønnen om at denne skulle drepe Per.[1]


English translation: After her first husband died, Asborg had the undivided estate, and was a powerful woman in the community. In 1664 she married Per Finneid and moved there. There was trouble between the spouses: Asborg's son-in-law [Tor Aslaksson] from her first marriage tried to kill Per at a wedding. Per defended himself by stabbing and killing the son-in-law. Per was acquitted in court because it was revealed that there was an agreement between Asborg and her son-in-law that he should kill Per.

References
 1. 1.0 1.1 1.2 Sannes, Olav. Drangedal med Tørdal, ei bygdesoga. (Drangedal: Drangedal historielag, 1974)
  pages 415, 450.
 2.   Henneseid, Stian, and Gregar Nordbø. Bø-soga II : Telemark, gards og ættesoga. (Bø: Bø Kommune, 1982-1986)
  2:211, Fossheim.

  '... lensmann og stor jordeigar i Drangedal, Åsulv Eilevsson Henneseid og Asborg Halvorsdtr. f. Kalstad, Sannidal.'

  translation: ... sheriff and large landowner in Drangedal, Åsulv Eilevsson Henneseid and Asborg Halvorsdatter born Kalstad, Sannidal.

 3. Birth year estimated based on approx. marriage year.