Person:Arjen Slim (8)

Watchers
m. 19 NOV 1627
 1. Arjen Symons S.L.M.1650 - 1714
 2. Rienck Symons S.L.M.
 3. Waling Symens S.L.M.
m. 21 JUL 1689
 1. Symen Arjens S L M1690 - Aft 1749
 2. Cornelis Arjens Slim1692 - 1768
Facts and Events
Name Arjen Symons S.L.M.
Gender Male
Birth? 1650 St. Annaparochie, Het Bildt, Friesland, Netherlands
Marriage 21 JUL 1689 St. Annaparochie, Het Bildt, Friesland, Netherlandsto Ariaentje Cornelis 't Hoen
Death? 09 JAN 1714 St. Annaparochie, Het Bildt, Friesland, Netherlands
References
 1.   boer op zate "Walburg"
 2.   Arjen (Arien) Symens was in 1678 reeds weduwnaar van een niet met name bekende vrouw.
  In 1678 was Aeltie Jacob Scheltes (dochter van Jacob Scheltes en Reynu Cornelis) weduwe van Frans Gerrolds.
  Uit dit huwelijk is één dochter Beitske Franses geboren die (met haar echgenoot) een rechtsprocedure heeft gevoerd i.v.m. de nalatenschap van haar moeder, te weten:

  HYP 1650-1789, fol 128: 12 feb 1693-22 juli 1690:

  Douwe Takes aseseseur als commissaris in plaats van jhr. W.v.Haren althans in ambassade na 't Sweedse Hof,
  Arjen Simons SLM, 't echte gehad hebbende Aeltie Jacob Scheltes reqt

  contra

  Joris Dircks, huisman te Sint Annaparochie x Beitske Franses, echtelieden (zij is enige dochter en erfgenaam van voorgenoemde Aeltie Jacobs bij wijlen Frans Gerrolts in echte getogen) regde, makenschedinge van de goederen welke bij reqt en des reqdes moeder in leven bezeten zijn en bij
  de laaste metterdood ontruimd. Reqten bewonen de sate van hun vader wijlen Simon Arjens.

  Arjen Symens komt ook voor in een proces op 1-4-1707 en is dan 57 jaar oud.

  Van 1687-1690 was Arjen Symens S.L.M. kerk-en armvoogd.
  In 1682 was hij volmacht van Sint Annaparochie. Zijn wapen, een klimmende leeuw met 3 doodskoppen(afkomstig van het {Proost} wapen van zijn grootmoeder Trijn Walings) is te zien aan de buitenkant (boven de ZW-ingang) van de Van Harenskerk te Sint Annaparochie.

  Bron: Autorisatieboeken, archiefnummer 13-07, Nedergerecht Het Bildt, - Tresoar,
  inventarisnummer 27, aktenummer 258, Gemeente Het Bildt, Periode 1633-1733.

  Arriaantie Cornelis 't Hoen moeder.
  Inschrijving Nedergerechten, Datum 9-1-1714
  Simon Arjens Slim, oud 23 jaar, weeskind
  Cornelis Arjens Slim, oud 21 jaar, weeskind
  Heijman Arjens Slim, oud 14 jaar, weeskind
  Wijlen Sijmon Arjens Slim, huisman, woonachtig te Sint Annaparochie, vader
  Arriaantie Cornelis 't Hoen, moeder, hertrouwd
  Frans Lases Hilwerda genoemd, stiefvader
  Cornelis Cornelis 't Hoen, huisman, woonachtig te Vrouwenparochie curator ad actum
  divisions met moeder, oom
  Claes Walinghs, huisman, woonachtig te Sint Annaparochie curator ad actum divisions met
  moeder, oom

  Arrien Symens Slim was van beroep boer op de "zathe Walburg" aan de Langhuisterweg te Sint Annaparochie.
  In 1689 heeft hij de zathe Walburg gekocht.

  Arieaantje Cornelis 't Hoen is de dochter van mr. Cornelis Hendrickx 't Hoen (van beroep chirurgijn) en Minske Riencks.