Person:Arent Tou van der Burch (1)

Arent Jansz. Tou van der Burch
d.Bet 1535 and 1541
 1. Arent Jansz. Tou van der Burch1488/89 - Bet 1535 & 1541
 • HArent Jansz. Tou van der Burch1488/89 - Bet 1535 & 1541
m. Abt 1510
 • HArent Jansz. Tou van der Burch1488/89 - Bet 1535 & 1541
 • W.  Leentgen de Backer (add)
m. Abt 1538
 1. Marytgen Arentsdr. Tou van der Burch - Abt 1545
Facts and Events
Name[1] Arent Jansz. Tou van der Burch
Alt Name[1] _____ Thou van der Burch
Gender Male
Birth? 1488/89 Woud-Harnasch, Zuid-Holland, Netherlands
Marriage Abt 1510 to Unknown
Death? Bet 1535 and 1541
Marriage Abt 1538 to Leentgen de Backer (add)
References
 1. 1.0 1.1 Sources needed.

  Arent Jansz. Thou van der Burch is geboren omstreeks 1488 in Naaldwijk (gem. Westland, Zuid-Holland), zoon van Jan Arentsz. Tou van der Burch en Lysbeth N.N. (voorouders onbekend).
  Hij is overleden in 1541 in ’t Woudt (bij Delft, Zuid-Holland), ongeveer 53 jaar oud.

  Notitie:
  Repertorium op de grafelijke lenen in Maasland, 1258-1648: "Maasland - 3½ morgen land (1472: een derde deel van 7 morgen land), op 20 september 1514 beleend aan Aernt Thou Jansz. na overdracht door heer Frans Alewijnsz., priester, voogd: Jan van Buren (L.H. 123, cap. N.H., fol. 58) en op 11 november 1514 overgedragen door Aerent Touwe Jansz. aan Jan de Hueyter, schout van Delft".

  Woonde op de Zweth, een buurtschap bij Delft. In 1514 "gezworene" te´t Woudt, bij Delft.

  Op 3 juli 1535 transporteerde Tou(w) Jansz aan Baertoudt Wil(le)ms de gerechte helft van 19 morgen land, gelegen op te Harnas. gemeen met de zusters van het St. Ursulaconvent binnen Delft.

  Op 2 mei 1567 droegen Adriaen Barthoutz, Barthout Barthouts en Jelle t Jaertz als getrouwd met Margriete Barthoutsdr, allen "op te Bilt in Vrieslandt", dit land wederom op aan Jan Thouwesz.

  Hij:
  (1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1510 met N.N. (voorouders onbekend), ongeveer 20 jaar oud. Zij is geboren omstreeks 1490. Zij is overleden vóór 1538, ten hoogste 48 jaar oud.

  (2) trouwde, ongeveer 50 jaar oud, omstreeks 1538 met Leentgen Pietersdr. de Backer, ongeveer 33 jaar oud. Zij is geboren omstreeks 1505, dochter van Pieter Gijsbrechts de Backer (voorouders onbekend) en Cornelia N.N. (voorouders onbekend). Zij is overleden omstreeks 1577 in ’t Woudt (bij Delft, Zuid-Holland), ongeveer 72 jaar oud. Zij trouwde later omstreeks 1543 met Jacob Gerryts (voorouders onbekend) (ovl. vóór 1565).

  Kind van Arent Jansz. Thou van der Burch en N.N. (voorouders onbekend):
  - 1 N.N. Arentsdr. Tou van der Burch, geboren omstreeks 1512 in ’t Woudt (bij Delft, Zuid-Holland). Volgt LI-e.

  Kind van Arent Jansz. Thou van der Burch en Leentgen Pietersdr. de Backer:
  - 2 Jan Arentsz. Tou van der Burgh, geboren omstreeks 1539 in Naaldwijk (gem. Westland, Zuid-Holland). Hij is overleden op 8 augustus 1595 in ’t Woudt (bij Delft, Zuid-Holland), ongeveer 56 jaar oud.

  Notitie:
  Op 24 september 1582 gezworene van Woutharnas, Groenevelt en St. Aegtenrecht (bij Delft), schepen aldaar in 1582 en 1593, kerkmeester aldaar (1583). Tevens zogenoemde "Heilige Geestmeester" in De Lier (1578-1579) en daarmee lid van het dorpsbestuur en betrokken bij beslissingen over belangrijke dorpsaangelegenheden. Er waren in elk dorp altijd twee Heilige Geestmeesters. Hun taak was het beheren van de bezittingen van armen-voorzieningen, zoals huizen en voorraden graan, en toezicht houden op het uitdelen van bijvoorbeeld brood aan de armen.

  Op 23 juni 1588 oorkonden schepenen van Woutharnas en Groeneveld, dat "Joris Cornelisz wonende jegenwoerdich int amboecht van Naeltwijc verkocht aan Jan Arent Touwensz wonende inde parochie van de Lyer inden amboecht van Woutharnasch een woninge met huys, bijhuys, schuyr, barge en (de) gheboemte dair op staende voor vrij eigen mitsgaders drie en(de) dartich margen drie hont acht en( de) tsestich gaerden lants alle leggende in den amboecht van Woutharnasch in Groeneveltsepolder aen de swedtkaede ofte swedtwech."

  Akte van 25 februari 1578: "verleent hebben verlyen en(de) verleenen mitsdesen onse brieven Jan Arent Touwens opt Swet, de helft van sestalff margen lants gelegen opt Wout in Jansambacht van Groenevelt gemengder aerden mit hen en(de) zijne mede erfgenaeme(n) van wijle(n) Arent Touwe Janss sijn vader, belegen opte oostzijde selver mit eygen. mit der erffgen(aemen) voorss opt zuyteynde die Vlietsloot, opto westzijde hij selffs mette voorn. andere(n) erffgen (naemen), opt noorteyndc de Swetwech den voorn. Jan Arent Touwenss aengecomen bij doode ende overlijden van Lenaertgen Pietersdochter sijne moeder, die tselve lant van ons te leen te houden plaeh. Opden XXVe(n) February anno SVC acht en(de) tseventich".

  Grafstenen in de NH Kerk te De Lier:
  "Hier x levt x begraven / Jan x Arent x zoon x Tou / van der x Burch x ende / starf x den x achsten / Augusti x anno x 1595 / Virtute x Ulciscor / Invidos / Hier x leit x begraven / Neelqen x Willem x Corsen/ Dr x vand x Vliet De Huys / Vrouwe x van Jan Arent / z x Tou x starf x den 15 x / September x anno x 1606 / Deucht x V. Heucht x Hoop is Blide".