Passagierslijst ‘William and Mary’

Article Covers
Places
Bimini Islands, Bahamas
Year range
1853 - 1853

Lijst van 87 Hollandse reizigers die met de 'William and Mary' op 24-03-1853 van uit Liverpool met 208 passagiers vertrok.
De reis ging via Nassau naar New Orleans en vandaar naar Wisconsin en Michigan.
Na een schipbreuk kwam de groep op 11-06-1853 in New Orleans aan.
Zie het volledige verhaal bij Pietje Hollander

De herkomstpagina is gearchiveerd:

List of 87 Dutch travellers, who left with the William and Mary on March 24 1853 from Liverpool with 208 passengers


Date: 26 Feb 1853 - Harlingen - Ship: City of Norwich
Date: 1 Mar 1853 - Liverpool
Date: 24 Mar 1853 - Liverpool - Ship: William & Mary
Shipwreck: 3 May 1853 - Izaaks bank, Bahama's Bimini (Wikipedia)
Date of Arrival: 10 Jun 1853 - Port of Arrival: New Orleans, United States

List of Passengers on the William & Mary

Name Sex Age From Place Province
Tjipke Durks Algra (M)25 BarradeelFriesland
Jan Jans Balkstra (M)29 HarlingenFriesland Beroep in 1852 touwslager. Trouwde te Harlingen, Friesland met;
Antje van Slooten (Sloten) Friesland
Sjoerd Douwes Bekius (M)22 Nieuwe Bildtzijl, Het Bildt Friesland
Ulbe Bergsma (M) Pingjum, Wonseradeel Frieslandwent in the sloop with the Captain
Oepke Haitzes Bonnema (M)28 Kimswerd, Wonseradeel Friesland
Hendrikus Gerrits de Boer (M)29 Harlingen, Friesland. Beroep in 1853 grofsmidknecht. Trouwde te Harlingen met:
Anna Spoelstra (V)31 Harlingen, Friesland
Herke Jolkes de Jong (M)43 Herbayum, Franekeradeel Friesland Beroep in 1849 leeuwarden timmerman.Trouwde te Leeuwarden met:
Anna Aleides Voorttallen (V)32 Leeuwarden Friesland
de Jong (?) Harlingen Friesland
de Jong (?) Harlingen Friesland
Jelle de Vries Hermanus Gersema (M)24 Kimswerd, Wonseradeel Friesland Vader predikant te Kimswerd.
Bauke Douwes Graafsma (M)39 Arum, Wonseradeel Friesland Beroep in 1844 boereknegt. Trouwde te Wonseradeel, Friesland met:
Klaaske Aukes Tichelaar (V)29 Kimswerd, Wonseradeel Friesland
Beitske Graafsma (V)9 Barradeel Friesland
Trijntje Graafsma (V)2 Wonseradeel Friesland (died at sea 1 april 1853)
Broer Baukes Haagsma (M)22WonseradeelFriesland
Sytske Martens Hiemstra (V)22 Sint Annaparochie, Het Bildt Friesland
Dirk Hofman(M)26 Barradeel Friesland (died at sea 30 mar 1853)
Bertus Hofstra(M)30MenaldumsdeelFriesland
Pietje Hollander (V) 29 Makkum, Wonseradeel Friesland
Jan Willems Janzen (M)23 Franekeradeel Friesland
Grietje Jans Jansonius (V)20 Franekeradeel Friesland
Hendrik Jans Kas (M)27 Baarderadeel Friesland
Jacob Sakes Kooistra (M)45 Achlum, Franekeradeel Friesland Beroep in 1848 timmerknecht. Jacob overleed 6 mei 1853 Nassau, Bahama. Trouwde op 23 mei 1840 met:
Antje Tiettes Piekema (V)37 Arum, Wonseradeel Friesland
Sake Kooistra (M)12 Wonseradeel Friesland
Tiete Kooistra (M)11 Wonseradeel Friesland
Symon Kooistra (M)5 Wonseradeel Friesland
Baukje Kooistra (V)3 Wonseradeel Friesland (died at sea 12 April)
Marinus Kooistra (M)2 Wonseradeel Friesland (died at sea 18 April)
Dirk Cornelis Kuiken (M)25 Het Bildt Friesland
Gerrit Molenaar(M)
Cornelis Jakobs Ploegsma (M)31Franekeradeel Friesland
Beinze Cornelis Rienks(M)25 Het BildtFriesland
Hendrik Rienks(M)?Het Bildt Friesland
Izaäk Epkes Roorda (M) 21 Dantumadeel Frieslandwent in the sloop with the Captain
Pieter Ages Salverda (M)32 Franekeradeel Friesland
Maartje Pieters Schaaf (V)23 Wonseradeel Friesland
Rient Sikkes Sikkema (M)33BarradeelFriesland
Ymkje Sytzes Nauta (V) 33 BarradeelFriesland
Maaike Sikkema(V)3BarradeelFriesland (died at sea 29 April)
Sikke Sikkema(M)-Friesland(died at sea 7 Apr 1853)
Johannes Derks Steenstra (M)38 Franekeradeel Friesland
Mrs.Steenstra (F)? Franekeradeel Friesland
?Steenstra(?)? Franekeradeel Friesland
?Steenstra(?) Franekeradeel Friesland
?Steenstra(?) Franekeradeel Friesland
Sjoerd Tjallings Tjalsma (M)43Wommels Hennaarderadeel Friesland Beroep in 1833 schipper. Getrouwd te Hennaarderadeel met:
Sjoukje Lykles Hoogterp (V)41Kimswerd, WonseradeelFriesland
Lyckle Tjalsma (M) 19 Wonseradeel Friesland (died at sea 18 April)
Tjalling Tjalsma (M)16 Wonseradeel Friesland
Sjouke Tjalsma (M)15 Wonseradeel Friesland
Klaas Tjalsma (M)12 Wonseradeel Friesland
Jacob Tjalsma (M)9 Wonseradeel Friesland
Dirk Tjalsma (M)6 Wonseradeel Friesland
Sjoerd Tjalsma (M)3 Wonseradeel Friesland (died on the Mississippi river 26 Jun 1853)
Johannes Jans Tuininga (M)40 Harlingen Friesland Getrouwd te Barradeel, Friesland met:
Trijntje Albers de Haan (V)39 Sexbierum, Barradeel Friesland
Jan Tuininga (M)15 Barradeel Friesland
Sjoukje Tuininga (V)12 Barradeel Friesland
Antje Tuininga (V)10 Barradeel Friesland (died at sea 3 april 1853)
Albertje Tuininga (V)8 Barradeel Friesland
Gerrit Tuininga (M)3 Barradeel Friesland (died at sea 30 maart 1853)
Jan Martens Vander Ploeg(M)20WestdongeradeelFriesland
Bautje Vander Ploeg(F)
Maarten van der Ploeg(M)
Metje Sapes van der Ploeg(F)21Het BildtFriesland
Hendrik Spanger (M)32 (died at sea 2 april 1853)
Petrus Jans van der Tol (M)29 Barradeel Friesland (died at sea 11 mei 1853)
Dr J K (Bart) van der Veer (M)(medicus/arts)
Oene Martinus Wagenaar (M)35 AEngwirden Friesland went in the sloop with the Captain
Siebren Riekeles Wesselius (M)56 Vrouwenparochie, Het Bildt Friesland Getrouwd op 15 mei 1838 te Barradeel, Friesland, (tweede echt) met:
Marijke Klases Hamer (V)BarradeelFriesland
Eeltje Elgersma (M) Friesland son of Marike Hamer and her first husband Eeltje Elgersma
Antje Wesselius (V)15 Barradeel Friesland
Sjoerd Wesselius (M)12 Barradeel Friesland
Arjen Gerrits Westerhuis(M)38 Het Bildt Friesland Getrouwd op 21 oktober 1837 te Barradeel, Friesland met;
Jeltje Jakobs Knol (V) 43 Minnertsga, Barradeel Friesland
Japke Westerhuis (V)14 Barradeel Friesland
Hanne Westerhuis (M)12 Barradeel Friesland
Jakob Westerhuis (M)10 Barradeel Friesland
Rinske Westerhuis (V)5 Barradeel Friesland (died at sea 2 mei 1853)
Sipke Westerhuis (M)1 Barradeel Friesland
Dirk Zwight (M)