Family:Jan Oppedijk and Jennikjen Bakker (1)

Watchers
Facts and Events
Marriage[1][2] 30 Oct 1890 Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands
Divorce[4] 2 FEB 1899 Leeuwarden, Friesland, Netherlands
Divorce[5] 13 JULY 1899 Sneek, Friesland, Netherlands
Children
BirthDeath
References
  1. Huwelijkse bijlagen, in Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand, 1890, Primary quality.

    accessed on FamilySearch Record Search: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952; Friesland; Leeuwarderadeel; Huwelijksbijlagen 1887-1895 t/v 27; Images 1409-1415 of 3250; browse images

  2. Huwelijken, in Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand, akte 76, 1890.

    Huwelijk ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden d.d. 2 februari 1899

  3.   akte 76: … Copie. Bij verstek gewezen vonnis van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden van den tweeden februari 1800 negenennegentig, behoorlijk geregistreerd en ingeschreven in de registers van den burgerlijken stand der gemeente Sneek, bij akte van den dertienden juli 1800 negenennegentig, № 59, is het huwelijk, op den dertigsten october 1800 en negentig in de gemeente Leeuwarderadeel voltrokken tusschen Jan Oppedijk (gedaagde) en Jennikjen Bakker (eischeres), ontbonden verklaard door echtscheiding met alle wettelijke gevolgen daarvan, op grond van kwaadwillige verlating door hem gedaagde gepleegd en is hiervan aanteekening gedaan den zeventienden juli 1800 negenennegentig. De ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Leeuwarderadeel. Geteekend IJ. Oosterlo. Voor copie conform...
  4. Gescheiden in Leeuwarden.
  5. Het echtpaar was kinderloos.