Family:Dubbel Tjeerde and Zwaantje de Wit (1)

Facts and Events
Marriage Banns[1] 5 Aug 1796 Emmeloord, Schokland, Overijssel, Netherlands
Marriage[1] 21 Aug 1796 Urk, Noord-Holland, Netherlands
Residence? From 1796 to 1810 Urk, Noord-Holland, Netherlands
Residence? 1811 Kuinre, Overijssel, Netherlands
Children
BirthDeath
References
 1. 1.0 1.1 Ondertrouwinschrijving, in Emmeloord, Overijssel, Netherlands. Registers Van de Burgerlijke Administratie, 1795-1811
  1796.

  5-08-1796 Copien. Ik ondergetekende geve bij deezen consent, dat mijne Dochter Zwaantjen de Wit, van Emmeloort, met den Jongman Dubbel Tjeerde, van de Cuinre mogen in ondertrouw opgenoomen worden. Emmeloord, den 5 Augustus 1796. (was getekent) Jan de Wit. 04-08-1796 Ik ondergeschrevene Eelke Theodorus Tjeerde, vader van Dubbelt Eelkes Tjeerde, sta het zelve Huiwelijk toe, met Dubbelt Eelke Tjeerde en Swaantien Jans de Wit, met verzoek dat daarop de Huiwelijks procolamatie mag worden gedaan na Lands Wetten tot het voltrekken van het Huiwelijk. Dit doende, (was getekend) Eelke Theodorus Tjeerde. Cuijnder, den 4 Augustus 1796. Waarna wij een Attest aan de Municipaliteit van de Cuinder hebben gezonden om aldaar ter plaatse na gewoonte de Huiwelijks Gebooden mogte afgeroepen worden, en wij op de navolgende Zondagen de geboden hebben afgeroepen, namentlijk: [zie volgende bladzijde]
   Municipaliteit = gemeentebestuur
  bladzijde 4
  Bruidspaar: 07-08-1796 Namentlijk: Dubbel Tjeerde, jonkman, gebooren en woonagtig van de Cuinre, en Zwaantien de Wit, jonge dogter, gebooren en woonagtig alhier, hebben zig bijde voor ons Edele Municipaliteit van het Eijland Emmeloort [behoorlijk vertoond], met toestemming van wederzijdsche ouders, met versoek om van ons drie Huijwelijksche Gebooden te mogen genieten, gelijk wij de Gebooden op de navolgende Zondag tot Zondag hebben laaten gaan en afgeroepen, te weten: op Zondag den 7 Augustus, den 14 en den 21 dito des Jaars Anno 1796. Het Tweede Jaar der Bataafsche Vrijheid. Ter ordonnantie van voornoemde Municipaliteit, Henk. Mommende, Secretaris. 22-08-1796 Copie. De Municipaliteit van het Eijland Emmeloort attesteert hier meede, als dat alhier de Gebooden van den jonkman Dubbel Tjeerde, van de Kuinre, met Zwaantje de Wit, jonge dogter alhier onverhindert zijn voortgangk hebben gehad, en mogen overzulks, wat ons aangaat, op het Eijland Urk of elders in den Huijwelijke Staad bevestigt worden. Versoeke teffens van de copulatie eenig narigt te mogen ontvangen. Actum Emmeloort, den 22 Augustus 1796. Ter ordonnantie van voorschr. Hk Mommende, Secretaris.