Family:Claes Hendricks and Jannichie Scheyff (1)

Watchers
Children
BirthDeath
1.
 
 
2.
3.
 
 
4.
 
 
5.
 
 

Hypotheekboek 18.5.1618 Bart Bartouts (vader van Margrite Barthouts ) pro se en Jannichie Ariens Scheyff pro se, weduwe van Claes Hendricks dragen over aan Sytse Sytses en Marichie Jan Hendricks echtelieden de bruikma v. 8 pm nieuw billand.

Hypotheekboek 26.3./22.1.1623 Jannichie Ariens Scheyff weduwe van Claes Hendricks en Anna Jarichs weduwe van Lourens Stevens dragen over aan Baernt Alberts, kistemaker St.Ap. roerende goederen “als ons toecomt” uit het sterfhuis v. Eernst Jans

Bnr 103, 106, 152
1574/5 pachter in k.13 54m.567r.,1629 nog (stemnr 1 ’t Bosch) en in k.14S 2m.67r. (1629 nog) en 1629 k.14N (S?). 9m.,
1629/30 in k.24S totaal ± 11m. ,
1635 77m.506r., 1628/30 pachter k.1 NwB 41m. ,
1638 Maritge zijn wed.(?!) en Dirck Baerdts.
BP 500/15 en 32, 1578 6 cg. in 1578 woonde echter Jan Tyercks op de Fonteinplaats (BP500/32).
Hyp.bk 11.3.1616, Jannichie Ariens Scheyff wed. Wass,bk/108. Hyp.bk 29.1.1647/9.5.1633 erfgen. v. Claes Hendricks en Jannichie Ariens Scheyff verk. a. Willem Dircks en Neeltie Aerts Vrp (Wassenaarboek/136).,
11m.481r. (Syds Hettes W.) oud billand; de erfgen. zijn: Hendrick, Arien, Claes en Baert Clases, Clasie Jans, Dirck Clases, Maertie Clases, Jannichje Jans.
Hyp.bk 20.2.1616/3.6.1611 Bartout Bartouts en Claes Hendricks hebben 8 mg. nw billand met huis etc. gekocht v. Jan Lenerts v.d. Mey en Neeltie Joostes en verhuren dit weer aan hen.
Recesbk 13.11.1615 Jannichie Ariens Scheyff wed. Claes Hendricks.


Oude Bildtdijk 433, in 1570 owned by Hendrick Philippus :

Image:Hendrik philippus 1570.JPG

References
 1.   Jannichie Ariens Scheyff, dochter van Arien Heymans Scheyff (II-L).

  Hyp.bk 18.5.1618 Bart.Bartouts (vader v. Margrite B.) pro se en J.A.S. pro se, wed. Cl.H. dragen over aan Sytse Sytses en Marichie Jan Hendricks e.l. de bruikma v. 8 pm nieuw billand. Hyp.bk 26.3./22.1.1623 J.A.S. wed. Claes Hendricks en Anna Jarichs wed. Lourens Stevens dragen oveer aan Baernt Alberts, kistemaker St.Ap. roerende goederen “als ons toecomt” uit het sterfhuis v. Eernst Jans; Jannichie heeft 4 kk.: Hendrick, Arjen, Barthout en Dirck. Hyp.bk 11.3.1616, id. 30.11.1634/18.7.1623 J.A.S. te St. Ap. is borg voor Baernt Alberts en Jobie Jacobs e.l. St. Ap., ze laat haar zoons Hendrick en Arien Claes en schoonzn Daem Claes tekenen.

  Jannichie was gehuwd met Claes Hendricks, zoon van Hendrick N. en (?)Marichie N.. Claes, boer, wonende te St. Annaparochie, is overleden voor zondag 15 11 1615.

  Bnr 103, 106, 152 ? 1574/5 pachter in k.13 54m.567r.,1629 nog (stemnr 1 ’t Bosch) en in k.14S 2m.67r. (1629 nog) en 1629 k.14N (S?). 9m., 1629/30 in k.24S totaal ± 11m. , 1635 77m.506r., 1628/30 pachter k.1 NwB 41m. , 1638 Maritge zijn wed.(?!) en Dirck Baerdts. BP 500/15 en 32, 1578 6 cg. in 1578 woonde echter Jan Tyercks op de Fonteinplaats (BP500/32). Hyp.bk 11.3.1616, J.A.S. wed. Wass,bk/108. Hyp.bk 29.1.1647/9.5.1633 erfgen. v. C.H. en J.A.S. verk. a. Willem Dircks en Neeltie Aerts Vrp (Wass.bk/136)., 11m.481r. (Syds Hettes W.) oud billand; de erfgen. zijn: Hendrick, Arien, Claes en Baert Clases, Clasie Jans, Dirck Clases, Maertie Clases, Jannichje Jans.
  Hyp.bk 20.2.1616/3.6.1611 Bartout Bartouts en Cl. H. hebben 8 mg. nw billand met huis etc. gekocht v. Jan Lenerts v.d. Mey en Neeltie Joostes en verhuren dit weer aan hen.
  Recesbk 13.11.1615 Jann. Ariens Scheyff wed. Cl. Hendricks.

  Claes was eerder gehuwd (1) met Maritge Barthouts.

  Van Claes en Jannichie zijn vijf kinderen bekend:

  1 Jan Clases,

  2 Arien Clases,

  3 Hendrick Clases, z

  4 Dirck Clases,

  5 Marichie Clases,
 2.   Claes Hendricks en Jannichie Arien Scheiffdr en zij woonden ten westen van de Stadhoudersweg (nu OBD 433, Stornebrink)