WeRelate:Welkom voor nieuwkomers

Welkom voor nieuwkomers

Welkom!  ·   Helpdesk  ·   Discussieforum  ·   Spiekbriefje  ·   Nederland Portaal  ·   voorbeeld videos  ·   Stap-voor-stap voorbeelden

WeRelate is een gemeenschappelijk project voor en van alle WeRelate-gebruikers. De nadruk ligt op een gemeenschappelijke genealogie of stamboom van alle deelnemers. Dat betekent, dat in tegenstelling to veel bekende genealogisch websites niet ieder voor zich maar allemaal met elkaar. Er zijn verschillende websites waar dit tegen betaling ook mogelijk is, maar WeRelate is in deze omvang uniek.

Wij leggen een sterk accent op kwaliteit. De kwaliteit van de gegevens wordt ondersteund door het toevoegen van betrouwbare bronnen. Vanzelfsprekend het liefst de originele bronnen zoals de akten van de burgerlijke stand of de kerkelijke registers, en de gegevens uit de rechterlijke archieven. Ook boeken kunnen als secundaire bronnen geciteerd worden. Links naar websites hebben geen prioriteit, vooral niet naar genealogische verzamelingen zoals ancestry.com, rootsweb, genealogieonline, geneanet etc. Websites zoals www.graftombe.nl e.d. zijn zeer zeker geaccepteerde bronnen.

In WeRelate kunnen de gegevens online ingevoerd worden. Het is aan te raden hiermee met een rustig tempo te beginnen. Het is wel even wennen, maar binnen een kort tijdsbestek wordt deze methode tot een routine. Nog of vermoedelijk nog levende personen mogen vanwege de privacy-wetgevingen in de verschillende landen niet worden opgenomen. Ook niet uw eigen, persoonlijke gegevens. Wanneer geen overlijdensdatum bekend is, wordt de grens getrokken bij geboorte voor 110 jaar.

Het is tevens mogelijk gedcoms te importeren (en ook weer exporteren). Bij de gedcoms is het van belang de grens van 5000 personen niet te overschrijden. Het gedcom-import programma neemt geen levende personen over. Vanwege de toch al behoorlijk omvangrijke hoeveelheid Nederlandse personen (ruim boven de 200‘000) is het normaal, dat verschillende families al in WeRelate voorkomen. Dan dienen die families met elkaar versmolten te worden (merge). Voor een meer gedetailleerde gedcom-import-instructie hebben wij een apart hoofdstuk samengesteld.

Al uw gegevens zijn openbaar. Zodra de gegevens gedeeld worden met een andere gebruiker betekent dit ook, dat het beheer vanaf dat moment gedeeld wordt. Wanneer het gewenst is de gegevens weer te verwijderen, kunnen alleen die gegevens die volledig in eigen beheer zijn gewist worden. De gegevens uit samenvoegingen ofwel met andere volgers blijven in WeRelate geactiveerd.

Een paar eenvoudige regels: Veel personen hebben vaak meer dan een voornaam, die komen allemaal in het voornaam-veld. De voorvoegsels de, van, ten, van de, van der etc. komen in het veld voor de familienaam en wel voor de ‚echte‘ familienaam: de Jong en niet Jong (de) of Jong, de. De namen alsjeblieft niet kompleet in hoofdletters, maar gewoon groot-klein geschreven. Zijn de namen van voor 1811, en ontbreekt de familienaam, dan komt het patroniem in de familienaam.

Alhoewel er meer dan een voornaam ingevoerd kan zijn wordt de officiele naam van de persoon samengesteld uit de eerste voornaam en de (komplete) familienaam. Datumformaat: dag (zonder nul vooraf bij 1-9, maand in 3 letters volgens de Engelse schrijfwijze, Jan, Feb, Mar, Apr, May etc. ook zijn 3 hoofdletters toegestaan, en jaar in 4 cijfers: 17 May 1921, geen punten geen streepjes.

Plaatsen: Dorp, Gemeente, Provincie, Land dus Bergum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland. Wanneer de plaats net zo heet als de gemeente moet deze niet herhaald worden, maar wel Utrecht, Utrecht, Nederland, want dat is wel even een andere kategorie n.l. gemeente en provincie. Bij het invoeren van de plaatsen is het aan te raden de plaats in te typen en met een komma af te sluiten, dan komt WeRelate vanzelf met een mogelijk vervolg in het geval, dat de plaats al voorkomt. Niet alleen bij de personen en families, maar ook bij de plaatsen willen we geen dubbelen.

Families kunnen in verschillende volgorde worden ingevoerd. Het meest overzichtelijk gaat het door de partners apart in te voeren en aansluitend de familie door de partners samen te voeren. Omdat de zojuist ingevoerde personen nog niet in de index zijn, worden die direct uit een tabel van nieuw toegevoegde personen als link aangeboden. Op de familiepagina moet de link nogmaals bevestigd worden. Is de familie ingevoerd, kunnen direct kinderen toegevoegd.

Van groot belang is het bij de gegevens de bronnen tevens in te voeren. Door na te kijken op reeds aanwezige paginas met bronnen, is het snel duidelijk in welke vorm bronnen in te voeren zijn.

Gedcom import

In WeRelate kunnen gedcoms met maximaal 5000 personen ingevoerd worden. Een verdere beperking betreft de personen waarvan geen datums na 1700 in voorkomen (geboren, gehuwd, overleden) worden niet overgenomen. Ons dringend advies: begin met een kleine gedcom met niet meer dan 100 personen, en dus niet met Karel de Grote of Willem van Oranje (die zitten allang in de database).

Op de persoonlijke overlegpagina wordt gemeld zodra de gedcom voor bewerking gereed is.

Dan gaat het erom de waarschuwingen(warnings) door te werken. Eventuele fouten worden het best in de eigen lokale database gerepareerd.

Daarna is het noodzakelijk de plaatsen te controleren. Voorzover aanwezig in de database worden links aangeboden, maar deze moeten ook nog worden gecontroleerd, dat gaat soms nl behoorlijk mis. Wanneer bij de originele gegevens nog geen plaatsen in de bovengenoemde vorm zijn opgenomen, is het zeer aan te raden deze in de eigen lokale database te corrigeren.

Nu kan de gedcom weer uit WeRelate verwijderd, en de gecorrigeerde gegevens in een nieuwe gedcom weer ingevoerd worden. Nu zouden de waarschuwingen en de plaatsen er veel beter uit zien. Er kunnen nog altijd waarschuwingen zijn bijv. Dat de partners dezelfde familienaam hebben of dat een kind voor het huwelijk der ouders geboren werd (kwam vroeger ook al voor) die verder niet relevant zijn.

Nu gaat het erom de families op dubbelen te controleren. Niet elke mogelijke dubbele familie is werkelijk identiek. Die moeten met not a merge afgesloten (ook wanneer een van de partners identiek is). Zijn de twee naast elkaar gepresenteerde families wel identiek, gaat het erom de gegevens te optimeren, door aan en uitvinken kunnen de gegevens aangevuld of vervangen worden, daarbij mogen geen details verloren gaan, echte fouten vanzelfsprekend eruit halen.

Het is ook nuttig de personen te controleren. Titels als Mr. Dr. of Ds. mogen niet in de voornaam staan, maar in een apart prefix-veld.