Source:Menaldumadeel, Friesland, Netherlands. Volkstelling

Watchers
Source Volkstelling
Coverage
Place Menaldumadeel, Friesland, Netherlands
Subject Census records
Publication information
Type Government / Church records
Citation
Menaldumadeel, Friesland, Netherlands. Volkstelling.
Repositories
Family History Centerhttp://www.familysearch.org/eng/library/fhlcatal..Family history center
FamilySearchSearch collectionFree website

FamilySearch scannen

Volkstelling


Volkstelling

Achtkarspelen · Baarderadeel · Bolsward · Dantumadeel · Dokkum · Doniawerstal · Ferwerderadeel · Franeker · Franekeradeel · Gaasterland · Harlingen · Haskerland · Hemelumer Oldeferd · Hennaarderadeel · Hindeloopen · IJlst · Leeuwarden · Leeuwarderadeel · Menaldumadeel · Oostdongeradeel · Ooststellingwerf · Opsterland · Rauwerderhem · Schoterland · Sloten · Sneek · Stavoren · Tietjerksteradeel · Westdongeradeel · Weststellingwerf · Wonseradeel · Workum · Wymbritseradeel
Friesland, Netherlands FamilySearch Scans