Source:Digitale Bibliografie voor Nederlandse Geschiedenis

Watchers
Source Digitale Bibliografie voor Nederlandse Geschiedenis
The Digital Bibliography of Dutch History
Coverage
Place Netherlands
Subject History
Publication information
Type Miscellaneous
Citation
Digitale Bibliografie voor Nederlandse Geschiedenis: The Digital Bibliography of Dutch History.
Repositories
http://www.dbng.nl/about.aspFree website

De Digitale Bibliografie voor Nederlandse Geschiedenis is het resultaat van een gemeenschappelijk project van de Koninklijke Bibliotheek en het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Aan de basis ligt het Repertorium Geschiedenis Nederland van het ING, aangevuld met een selectie titels uit historische en boekhistorische bestanden van de KB en de UB's van Amsterdam en Utrecht. In de toekomst zullen meer bestanden worden toegevoegd. Bijzonder aan deze dienst zijn twee sterke punten. Ten eerste wordt ongewenste verdubbeling in het zoekresultaat voorkomen, doordat titels die in verschillende bronbestanden aanwezig zijn, worden samengevoegd tot een enkele titel. Bovendien worden zo de unieke gegevens uit de verschillende databases gezamenlijk getoond. Ten tweede kan de (beginnende) onderzoeker bij het formuleren van een zoekvraag gebruikmaken van aantrekkelijk vormgegeven hulpmiddelen als een tijdbalk en geografische kaarten.

De bibliografie bevat thans ruim meer dan 200.000 titels en is daarmee de algemene toegangspoort tot de Nederlandse geschiedschrijving. Zo vormt de DBNG een essentiële bron voor onderzoek van de meest uiteenlopende aspecten van de Nederlandse geschiedenis. Daarnaast zal de DBNG in de toekomst de basis vormen van een breder platform voor samenwerking tussen bibliotheken en wetenschappelijke instituten op het gebied van historisch-bibliografische informatiesystemen.

De Digitale Bibliografie voor Nederlandse Geschiedenis is een gemakkelijk toegankelijke digitale vraagbaak. Voor een breder publiek van studenten en historisch belangstellenden biedt zij een laagdrempelige toegang tot historische informatie. De professionele onderzoeker kan gebruik maken van uitgebreide, geavanceerde zoekfaciliteiten die snel een hoogwaardig resultaat opleveren.