Place:White Chapel Memorial Gardens, Wichita, Sedgwick, Kansas, United States


NameWhite Chapel Memorial Gardens
TypeCemetery
Coordinates37.7162°N 97.2806°W
Located inWichita, Sedgwick, Kansas, United States

Location

1824 Oliver Avenue, Wichita, Kansas

Resources