Place:Trà Kìêu Tây, Quang Nam-Ḍà N̆ãng, Vietnam

Watchers


NameTrà Kìêu Tây
Alt namesTra Kieusource: Times Atlas of World History (1989) p 356; USBGN: Vietnam (1986) p 1005
Trà Kieu Taysource: USBGN: Vietnam (1986) p 1005
TypeInhabited place
Coordinates15.8°N 108.233°E
Located inQuang Nam-Ḍà N̆ãng, Vietnam     (800 - )
source: Getty Thesaurus of Geographic Names


Trà Kìêu Tây is an inhabited place.

Research Tips