Place:Kiên Bình, Kien Giang, Vietnam

Watchers


NameKiên Bình
Alt namesGìông Rìêngsource: Gazetteer of Vietnam (1986) I, 510
Kien-binhsource: Rand McNally Atlas (1989) I-188
TypeInhabited place
Coordinates9.917°N 105.317°E
Located inKien Giang, Vietnam
source: Getty Thesaurus of Geographic Names


Kiên Bình is an inhabited place.

Research Tips