Place:Buôn Thạch Hòm, Phú Khánh, Vietnam

Watchers


NameBuôn Thạch Hòm
Alt namesBuon-thach-homsource: Rand McNally Atlas (1989) I-27
TypeInhabited place
Coordinates12.283°N 108.8°E
Located inPhú Khánh, Vietnam
source: Getty Thesaurus of Geographic Names


Buôn Thạch Hòm is an inhabited place.

Research Tips