Place:B̂én Giang, Quang Nam-Ḍà N̆ãng, Vietnam

Watchers


NameB̂én Giang
Alt namesBen-giangsource: Rand McNally Atlas (1989) I-18
TypeInhabited place
Coordinates15.683°N 107.783°E
Located inQuang Nam-Ḍà N̆ãng, Vietnam
source: Getty Thesaurus of Geographic Names


B̂én Giang is an inhabited place.

Research Tips