Place:Bình Chánh, Ho Chi Minh, Vietnam

Watchers


NameBình Chánh
Alt namesBinh-chanhsource: Rand McNally Atlas (1989) I-20
TypeInhabited place
Coordinates10.667°N 106.567°E
Located inHo Chi Minh, Vietnam
source: Getty Thesaurus of Geographic Names


Bình Chánh is an inhabited place.

Research Tips