Place:̂Áp Bà Tîén, Ho Chi Minh, Vietnam

Watchers


NamêÁp Bà Tîén
Alt namesAp-ba-tiensource: Rand McNally Atlas (1989) I-8
TypeInhabited place
Coordinates10.733°N 106.6°E
Located inHo Chi Minh, Vietnam
source: Getty Thesaurus of Geographic Names


̂Áp Bà Tîén is an inhabited place.

Research Tips