Place:Ĥạu Đúc, Quang Nam-Ḍà N̆ãng, Vietnam

Watchers


NameĤạu Đúc
Alt namesTrà Misource: Gazetteer of Vietnam (1986) I, 442
TypeInhabited place
Coordinates15.333°N 108.217°E
Located inQuang Nam-Ḍà N̆ãng, Vietnam
source: Getty Thesaurus of Geographic Names


Ĥạu Đúc is an inhabited place.

Research Tips