Person talk:Sicco Roorda (van Eysinga) (1)

Watchers

[THIS CANN"T BE TRUE!]

[1] Feye Wopkes Roorda 1635-1700 x Hylck Fransdr van Eysinga (1633-1700) Oenkerk dr van Frans Aedes van Eysinga & Hylck Tjallingsdr Eysinga--henk 11:12, 2 November 2014 (UTC)


VII-a Frans van Eysinga, geboren 1594, overleden 3 sep 1661 ,67 jaar, begraven Oenkerk ,grafschrift, zoon van Aede van Eysinga (VI-a) en Foeck Jeltesdr van Eelsma.

Franciscus Eysinga werd op 11-9-1616 student te Franeker op 13-4-1618 student te Marburg, gelijk met zijn broer Gellius. Van 25-1-1622 tot 1656 grietman van Tietjerksteradeel. Hij testeerde op 9-1-1656 (T347-962) Zijn naam en die van zijn vrouw op de kerkklok van Oudkerk in 1671.

Frans is getrouwd 19 dec 1623 met Hylck van Eysinga, geboren 1603, overleden 10 mrt 1652 ,in haar 49e jaar, begraven Oenkerk ,grafschrift, dochter van Tjalling van Eysinga (VI-c) en Lucia van Dekema.

Uit dit huwelijk:

     1  Foeck van Eysinga, geboren Oenkerk 1630, overleden Britsum 20 sep 1686 ,56 jaar, begraven aldaar ,grafschrift.

Foeck is getrouwd Britsum 30 nov 1655 met Gemme Laes van Burmania, geboren Cornjum 1626, overleden Britsum 19 sep 1671 ,45 jaar, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Sjuck van Burmania en Catharina Evertsdr Entens van Mentheda.

Hij was houtvester van Friesland 1645/1667 en woonde op Jornsmastate te Britsumen was ook kerkvoogd aldaar. T313-140: Foeck procedeerde als weduwe van Laes van Burmania tegen Idzert van Burmania (1677/1685). Zijn naam en die van zijn beide vrouwen op de kerkklok van Britsum uit 1664.

Gemme is eerder getrouwd Cornjum 29 sep 1644 met Rints van Eysinga, geboren 3 feb 1622, gedoopt Wirdum 3 mrt 1622, overleden 3 aug 1652, begraven Britsum ,grafschrift, dochter van Aede van Eysinga (VII-d) en Catharina van Eysinga.

     2  Lisck van Eysinga, geboren Oenkerk ,op Eysingastate, overleden 15 sep 1665.

Lisck is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 1 jun 1650 ,gerecht, en getrouwd 1650 ,9-6-1650 3e pr.kerk Leeuwarden, met Scipio Meckema van Aylva, ook Sippe, overleden 1669 ,voor 24-12-1669, zoon van Douwe van Aylva en Luts van Meckema.

Hij was in 1650 kapitein in het leger en was van 1656 tot 1669 grietman van Tietjerksteradeel. Hij testeerde op 24-10-1669.


     3  Hylck van Eysinga, ook Helena, overleden voor 9-1-1656, begraven in de kerk van Oenkerk (zie het testament van haar vader d.d.9-1-1656, mededeling W.Hansma).

Hylck is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 27 okt 1649 en getrouwd 1649 ,11-11-1649 3e pr.kerk Leeuwarden, met Tjaert van Aylva, overleden 1652, begraven in de kerk van Oenkerk ,zoon van Douwe van Aylva en Luts van Meckema.

Ook voor zijn graf wordt verwezen naar bovengenoemd testament.