Person:Willem van Panhuys (3)

Watchers
Willem van Panhuys
b.Abt 1455
  1. Willem van PanhuysAbt 1455 - 1491
  2. Servaes Panhuys
Facts and Events
Name Willem van Panhuys
Unknown Guillaume van den Panhuys
Gender Male
Birth? Abt 1455
Occupation? 1486 Drossard from Walhorn
Occupation? Drossard van Baelen
Death? 1491 Bilstain, Liège, Belgium

VAN PANHUYS

Protestant en Katholiek. — Omstreken van Limborg in Luikerland. Het stamhuis stond ouder het ressort der schepenbank van Montsen. Twee takken van dit geslacht zijn in den Ned. adel opgenomen. De samenhang op de wijze als in den stamreeks aangegeven is volgens familie-papieren, maar nog niet voldoende bewezen.

  • De geregelde stamreeks vangt aan met Willem van Panhuys, die in 1486 drossaard van Walhorn werd.
  • Bij besluit d.d. 28 Aug. 1814, nr. 14 werd Pieter van Panhuys benoemd in de ridderschap van Utrecht. Deze tak stierf met hem in 1835 uit.
  • Bij besl. d.d. 28 Aug. 1814, nr. 14 werd Abraham van Panhuys benoemd in de ridderschap van Groningen.


Wapen (oudste tak) : In zilver drie zwartemaliën, 2 en 1. Helm met zwart zilveren wrong en zilver zwarte dekkleeden. Helmteeken : kop en hals van een zwart wild zwijn met roode tong en zilveren slagtanden. Schildhouders: twee roodgetongde bruine leeuwen.

References
  1.   I. Willemvan Panhuys, beleend met Astenet 1478, drossaard van Baeïen en Walhorn 1486, tr. Catherina van der Heiden Belderbusoh, vrouwe van Astenet, f 1511, dr. van Johan.
    [1]
  2.   http://www.panhuys.com/history/
  3.   Toen de jaargang 1916 van het Nederland's Adelsboek verscheen stond hierin vermeld dat uit familiepapieren was gebleken dat zowel de Leids-Utrechtse als de Maastrichtse tak van de familie van Panhuys afstamden van een zekere Willem van Panhuys, drossaard van Walhorn in 1486. De juistheid hiervan bleek niet direkt aantoonbaar, daarom werden in de jaargang 1949 deze gegevens weggelaten en alleen de op dat moment aantoonbare gegevens opgenomen. Inmiddels is uit een bronnenonderzoek, gedaan door dr. Jean le Pas uit Belgie, gebleken dat beide takken inderdaad aan elkaar verwant zijn<