Person:Pieter van Panhuys (1)

Watchers
Pieter van Panhuys
m. Abt 1515
 1. Pieter van Panhuys1529 - 1585
 1. Gilles van Panhuys1574 - 1626
 2. Johan van Panhuys1575 - 1616
Facts and Events
Name Pieter van Panhuys
Gender Male
Birth? 1529 Eupen, Liège, Belgium
Death? 13 Nov 1585 Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
References
 1.   file:///C:/Users/HP/Downloads/wordpress/NL-HaNA_1.10.64.ead.pdf
 2.   IV. Pieter van Panhuya, heer van IJsselaer (Sol hof)
  1579, geb. Limborg in 1529, poorter van Antwerpen 1 Dec.
  1559, rentmeester 1577, 2 e thesaurier 1580, schepen 15S1, 1« 
  thesaurier 1582, vertrekt in Nov. 15S5 als koopman naar Staden
  in Hannover, f aldaar vóór 21 Mei 158G, tr. 1° Margaretha
  van Eyckelenberg genaamd Hooftman, dr. van
  Bartholoraeus en Barbara Daelberg.
  [1]
 3.   http://www.ngv.nl/wwwBET/aquavitae/Aqua_Vitae_2005-2a.pdf
 4.   Pieter Panhuys, geb. Limborgh circa 1529, schepen en oppertresor van
  Antwerpen, overl. Amsterdam 13-11-1585.
  In octobris 1542 quamp ick Pyter Panhuys t'Antwerpen woonen by eenen
  notaris genaempt Mr. Gillis Ligillamis aen de Borge wonende, daer ick 's
  jaers aff gaff voir mynnen kost ommers myn moeder voir nu seven pond
  vlems oft 42 gulden.
  December 1549 ginck ick op reysse in Engelandt omme aldaer te woonen
  by oom Gilles Hoffman; in september 1558 quamp weromme uuyt
  Engelandt hier t'Antwerpen woonen.
  3 november 1581 werd op 't niew stadthuys (Antwerpen) de wet versett; ick
  wierde scheepene gekoosen. Den 6 ditto , sinde op sinte Nicolaesdach deede
  ick mynnen eet voor de bnoone in 't collegie.
  Den 30 ditto wyerde ick van den Heeren ende de gantse gemente gekossen
  oppertresor van dese stadt. Den 31 ditto deede ick mynnen eet op 't niew
  stadthuys in 't collegie.
  20-08-1585 werd de stad Antwerpen na een beleg van 13 maanden
  overgegeven aen den Prince van Parma.
  De Panhuysens begaven zich op weg naar Hamburg, maar de ouders
  overleden onderweg te Amsterdam.