Person:Paulus Luderus (1)

Paulus Luderus
d.10 Dec 1739 Batavia, Indonesia
 1. Paulus Luderus1716 - 1739
 2. Fredrik Ludérus1717 - 1790
Facts and Events
Name Paulus Luderus
Gender Male
Christening[1][2] 5 Jan 1716 Amsterdam, Noord-Holland, NetherlandsWesterkerk
Death? 10 Dec 1739 Batavia, Indonesiaat sea ob St Laurens
3) Paulus Luderus, ged. Amst. Westerkerk 5 Jan.1716, getuigen zijn grootouders Fredrik Kemp en Susanna de Raaf, vertrekt in dienst van de O. I .Compagnie in 1737 met het schip „Velsen" naar Oost-Indië, repatrieert 10 Dec. 1739 met het schip „Lourens" vanuit Batavia, sindsdien vermist. Ongehuwd.
Zie de verklaring van Jan van Asperen, oud 29 jaar,wonende Nes over de Pieter Jacobsstraat, en Fredrik D e l l, oud 25 jaar,
wonende op de Singel bij de Munt, ten verzoeke van Fredrik Luderus, die volgt, wonende in de Kalverstraat bij de Bagijnensteeg ten huize :van Justus Haijman, — verleden voor notaris C. van Loon te Amst. d.d. 25 Jan. 1743,Reg. 7056, fo. 118, waarin o.a. het volgende voorkomt
„ . . . .voor d'opregte waarheyt getuygt en verclaart Dat Paulus Luderus van Amsterdam die in den jaare onses Heere 1737 met 't schip :genaamt Velsen in dienst van d'Oostindische Compagnie ter kamer alhier, is uytgevaeren, en (soo sij getuygen verstaen hebben) den 10e :December 1739 met 't Schip St. Lourens van Batavia vertrocken,en daarmede vermist is, Een ongetrout jonggesel was, als hij de voortz reyse :van hierna Oost-Indien ondernomen heeft. Dat sijn vader en moeder beijde al voor zijn voortz: vertrek zijn overleden, alsmede dat de :voorn. Paulus Luderus geene andere broeders ot susters tsij heele tsijhalve nog vooroverleden, heele ot halve broeders of susters nasaat :of nacaten in- 't leven agter gelatenheeft als alleen eene volle broeder sijnde de requirant in dezen genaamt Fredrik Luderus nuoud over :de vijf en twintig jaren. Voor reden van wetenschap gevende de voorn. Paulus Luderus en sijn vader en moeder en broeder welgekend en met deselve omgegaan te hebben etc".
Image Gallery
References
 1. Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands. Doop-, Trouw- en Begraafboeken.

  kind: , Paulus
  doopdatum: 05-01-1716
  kerk: Westerkerk
  godsdienst: Hervormd
  vader: Luderus, Paulus
  moeder: Kemp, Johanna
  getuige: Kemp, Fredrick
  getuige: [de] Raf, Susanna
  bronverwijzing: DTB 109, p.472(folio 236v), nr.7
  Doopregister: NL-SAA-24146747

 2. De Nederlandsche Leeuw. ('s-Gravenhage: Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde)
  Vol. 45, 1927, p.18.
 3.   VOC shipstypes: [1]