Person:Oebele van der Woud (2)

Oebele van der Woud
 
Facts and Events
Name Oebele van der Woud
Immigrant Name Julio Fanderwud
Gender Male
Birth[1] 23 Apr 1881 Morra, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands
Emigration[2] 3 Jun 1889 Argentina
Marriage to Dolores Carballeda
References
  1. Geboorten, in Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand
    Blad 26, 1881.
  2. Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands. Bevolkingsregister
    Metslawier, blad 3, 1880.