Person:Minze van den Berg (1)

Watchers
Facts and Events
Name Minze van den Berg
Gender Male
Birth[1] 19 nov 1837 Makkum, Wonseradeel, Friesland, Netherlands
Marriage 22 mei 1862 Wonseradeel, Friesland, Netherlandsto Lolkjen Alles Bakker
Death[2] 23 apr 1912 Makkum, Wonseradeel, Friesland, Netherlands
References
 1. Geboorte, in Wonseradeel, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand
  Akte: B 131, 19 nov 1837.
 2. Overlijden, in Wonseradeel, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand
  Akte A 71, 23 apr 1912.
 3.   Beroep: 1862 Slager te Makkum
 4.   1865: Makkum, notaris I. J. Verwer
  Publieke verhuring
  Betreft 13 percelen greidland te Makkum, Idsegahuizen en Kornwerd
  - Pieter Jans Tichelaar te Makkum, verhuurder in kwaliteit
  - de Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente Makkum, verhuurder
  - Jan Kingma te Makkum, kerkvoogd
  - Pier Dirks Alta te Makkum, kerkvoogd
  - Jan Willem Maas te Makkum, kerkvoogd
  - Pieter Sikkes Postma te Kornwerd, verhuurder
  - Jan Kingma te Makkum, verhuurder in kwaliteit
  - Sybrand Kingma te Makkum, verhuurder in kwaliteit
  - Ulbe Klazes Noordenbos te Makkum, huurder
  - Jacob Riemers Lamminga te Makkum, huurder
  - Wiebe Thomas Overmeer te Makkum, huurder
  - Jan Eisses Ydema te Makkum, huurder
  - Sjieuwke Sjoerds van der Werf te Makkum, huurder
  - Sietse Douwes Rienstra te Makkum, huurder
  - Willem Baukes van der Meer te Wons, huurder
  - Simon Kuiper te Makkum, huurder
  - Sytze Oepkes Politiek te Makkum, huurder
  - Minze Dooitzes van den Berg te Makkum, huurder
  - Jan Ages Salverda te Makkum, huurder
  - Luitzen Freerks Kleiterp te Makkum, huurder
  - Jan Pieters Porten te Schraard, huurder
  - Arjen Siemens Molenaar te Wons, huurder
  - Dooitze Oepkes de Jong te Makkum, huurder
  - Pieter Sikkes Postma te Kornwerd, huurder
  - Klaas Ages Salverda te Idsegahuizen, huurder

  Bron:
  Toegangsnr.  : 26
  Inventarisnr.: 99005
  Repertoirenr.: 830 d.d. 13 februari 1865