Person:Lars Knudsen (4)

Watchers
Browse
Lars KNUDSEN
b.1663 Røros
d.1735 Røros
  1. Lars KNUDSEN1663 - 1735
  1. Kirsten LARSDATTER1699 - 1775
  2. Lars LARSEN1709 - 1755
Facts and Events
Name Lars KNUDSEN
Gender Male
Birth? 1663 Røros
Death? 1735 Røros

Han kan være sønn til Lang-Knut. 37 år, 3 sønner og 1 tjenestekar i folketellingen 1701. Smelter. Han ble begravd 7. okt. 35, men skiftet var først 29.5.1739. Boet var på 538 rd. og meget langt. Han etterlot seg 2 sølvbegre, 3 store og 3 små sølvskjeer, 1 stor kobber bryggekjele og mye løsøre: 1 messing kjele og 1 par lysestaker, 4 tinnfat og 1 par tallerkener. Han etterlot seg 2 hester, 2 kjøreokser, 5 kyr, 3 kviger, 7 geiter med killinger. Han hadde gård nr. 93 i Kjerkgata med"Waanegaard og brund beliggende paa Kirkegaden mellem sal. bergskriver Hiorts (hus 92) og Jon Tyskegaarden (hus 94), huusene opstaaende af en stue med kjøkken hos, og lofter paa, udi stuen en jernkakkelofn, et sengested med sengeskab og laas for og et kjellerskab med et skab ovenpaa, en liden stue med loft paa og sengested udi, 1 bryggerhuus med bagerofn udi, og et portloft mellem stuen og bryggerhuuset, 1 brundhuus med lem paa, 1 stall med lem paa, og et gammelt fehuus imod stallen staar til nedfals, en gl. stall med lem paa som er indrettet til fæhuus, nok en liden føllstall vurdert for 180 rd." Flere engstykker med hølader vurdert til 95, 40, 30 og 20 rd. Han hadde 7 barn: Bendix, Knud, Sivert, Lars, Kirsten, Siri, Ingeborg. Hver av de 4 sønnene arvet ("broderlod") 97 riksdaler, 3 ort og 16 skilling, de 3 døtrene ("søsterlod") 48 rd, 3.10. Lars arvet 1 kjøreokse og 1 hest pluss 18 rd. i gården og 4 i et engstykke, Kirsten 9 rd. i gården og 8 i et engstykke pluss tøy. Rørosboka, 4/87. 72 år. Kirkeboka for Røros 1735.Skifteprotokoll for Røros, mikrofilm HF 1846, s. 908, RA.