Person:Jon Gjerdsvold (2)

Watchers
Jon GJERDSVOLD
b.1706 Ålen
d.1782
  1. Jon GJERDSVOLD1706 - 1782
  2. Jonas STORLI1709 - 1791
  3. Anne Monsdatter GJERDSVOLD1713 - 1786
  1. Mons GJERDSVOLD1737 - 1810
Facts and Events
Name Jon GJERDSVOLD
Gender Male
Birth? 1706 Ålen
Death? 1782

Han var bonde på Nordgård Gjerdsvoll i Hessdalen, som var gammel setertrakt for Ålen og Haltdalen. Jakt og fangst var en viktig del av livsgrunnlaget i Hessdalen. Jon slo under seg en stor del av Søndre Hessdalen. Han drev gården, men samtidig kjørte han tømmer til og malm fra gruvene i distriktet. Lønningslistene for Dragås hytte i Ålen for 1760 viste at 80 personer leverte malm til hytta, fra et par til 136 tønner på ett år. Jon var den som hadde levert mest. Han hadde 9 kjørekrøtter på båsen, både hester og og okser .Malmbryting og malmsmelting krevde veldig mye brensel til fyrsetting.Han må ha tjent godt på dette. Han etterlot seg en stor formue da han døde i 1782. Skiftet ble holdt året etter. Husdyrene ble verdsatt til 112 riksdaler: en 7 år gammel hoppe, 4 kjøreokser og en okse til, 3 ungdyr og 9 småfe. De 9 kyrne ble kalt Eplegås, Svanøy, Drippelin, Kostelin, Løkkros, Rosenkoll, Sommerløv, Julkoll og Jølin. Gården besto av et våningshus med loft, stabbur, smie og fjøs. Innboet var rikholdig, bl.a. en mengde gjenstander: 2 sølvbegre, 2 sølvskjeer, flere kobberkjeler (den ene veide 1 våg, 3 merker, dvs. 19.1 kg) og jerngryter, 10 tinntallerkner, flere tinnkrus og tinnfat, 1 messing strykejern, 1 messing lysestake og 4 tekopper. Her nevnes for første gang tekopper i Ålen. Innboet i rommene er nevnt; i dagligstuen var det et matskap, 1 bord med stoler og krakk, 1 seng med skap, 1 rødt skap, 1 lite hengeskap, 1 liten seng, 1 kakkelovn, 1 kistebenk, 1 klokkeverk, 1 slagbenk og 2 små krakker. I løsøre var det for 311 rd. Sengklær: 4 bolster (dyne) med fjærfyll, 3 hodedyner med fjærfyll, 2 feller med åkle, 2 kalveskinn med åkle. Formuen var på 888 rd. og gjelden på 573 rd. Gården ble verdsatt til 400 rd. Han hadde ikke hatt skjøte på gården, men det var en "bekiendt Sandhed at den Salig Mand over 40 Aar har Eyet og beboet ArveTomten". Eldstesønnen Mons Jonsen ble enig med moren om å svare hene kår av gården i hennes levetid. Hun skulle ha varmt hus, mat og drikke og oppvartning på gården. Hvis hun ikke blir fornøyd, men vil ha egen husholdning, skal hun få 4 melkekyr som skal røktes og stelles som gårdens egne dyr. Gjødselen av dyrene skal tilfalle gården. Ålenboka, s. 568. Tretvik II/604, III/180. Skifteprotokoll for Gausdal 1782-86, mikrofilm HF 1853, pag. 73, RA.