Person:Jens Jeppesen (5)

Watchers
m. 13 Nov 1823
  1. Jens Christian Jeppesen1830 - 1877
  • HJens Christian Jeppesen1830 - 1877
  • WHanne Knudsen1832 - 1906
m. 28 May 1858
  1. Ivar Jepsen1859 - 1945
Facts and Events
Name Jens Christian Jeppesen
Gender Male
Birth? 14 Sep 1830 Helligsø Sogn, Refs Herred, Thisted Amt, Danmark
Christening[1] 15 Sep 1830 Helligsø Sogn, Refs Herred, Thisted Amt, Danmark
Marriage 28 May 1858 Lyngs Sogn, Refs Herred, Thisted Amt, DanmarkReligious Lyngsgården
to Hanne Knudsen
Occupation? Bef 1876 mat.8b, Boddum Sogn, Refs Herred, Thisted Amt, DanmarkGårdejer
Occupation? 1876 mat. 4a, Hvidbjerg Sogn, Refs Herred, Thisted Amt, DanmarkGårdejer
Death? 13 Jul 1877 Hvidbjerg Sogn, Refs Herred, Thisted Amt, DanmarkFloulev
Burial? Hvidbjerg kirke, Hvidbjerg Sogn, Refs Herred, Thisted Amt, Danmark

Ungkarl Jens Christian Jeppesen flyttet til Torp (i Lyngs) som husejer den 31-12-1857 fra Hilligsø. Jens Christian Jepsen, Johanne Knudsdatter og deres søn Ivar flyttede til Boddum den 7. april 1862. Efter at de havde haft ejendommen mat. 6e Styvel By, hvor den tilhørende stuehus, køkken og lade ifølge Brandtaksation var grundmuret med stråtag 33 1/2 alen lang og 9 1/2 alen bred. Fra østre ende mod nord Lade og Stald grundmuret og stråtag 14 alen lang og 10 alen bred. Et hus i øst og vest næsten som nr 1 Aftægtsbolig Stuehus og Køkken grundmuret lervæge19 1/2 alen lang heraf 12 1/2 alen og 9 alen bred 7 alen og 10 alen bred. Forsikring forhøjet fra 800 til 1000 rd. Ejendommens areal: ? Jens Jepsen overtager gården mat. 8b i Boddum den 3de Maj 1871 beligende på Boddum Hede, ved Gravenhøj. Ifølge Mageskifte Skøde med Jens Christian Andersen, overtager Jens Chr. Jepsen den 15. Juli 1875 tilhørende i Hvidbjerg By og Sogn på Thyholm beliggende Gård med Jorde Matr. nr.4a Gården overtages til en værdi af 6.000 kr. som fordeles således: Gården 8b i Boddum værdi 3.000kr. tillige skal give ved mageskifte 3.000 kr. Der påhviler Gården en Servitut ifølge Lejekontrakt af 1852. Herværende Bodsmand Christen Ottesen boende i Hvidbjerg Sogn og By på Thyholm, tilstår og hermed vitterliggør at have bortlejet til Tømmermand Lars Christian Nielsen af Semb det stykke jord på østre side af min Ejendom i Hvidbjerg By, som af ham er bebygget, bestående af 100 alen bred og 365 alen lang. Dette stykke jord må han og hans Hustru Elsi Christensdatter bruge og afbenytte i 49, skrive fyrretyve år fra dato på hvad måde de bedst

 ved, og kan, dog ej til upligt, hvorved bekommer at den derpå avlede afgrøde skal udtages på stedet og intet deraf borttages fra Ejendommen, mod deraf i årlig afgift at betale 4rd. skriver fire Rigsdaler Sølv, som erlægges hvert Juni Termin god betalingstid og første gang i 11te Juni 1852 samt på anfordring forrette 3 dage Tømmerarbejde årlig på min kost, hvilken forpligtelse anslåes til årlig værdi 4mark 13 skilling Sølv. Skulle Lejeren ej til bestemt tid betale afgiften eller efterlade at forrette arbejde forsvarlig, ophører denne kontrakt og Jorden falder da tilbage til min Bosted daværende Ejer, dog må Huset blive stående, hvor det nu står i den nævnte Lejetid med et tillæg af en Skp. Bygsæd land til Bygge og Hageplads og tillige beholder han da også fri vej til og fra Huset, imod at Lejeren derfor årlig betaler 1rd. ren sølv hvert års 11 Juni Termin.

Jeg Lars Christian Nielsen tilstår herved at have indgået denne Kontraktsåledes som anført, og forbinder mig til at opfylde samme i alle Dele forsåvidt den for mig og Hustru er forbindende. Hvorfor bemærkes at den giver Ret til den bortlejede Jord, ikke at Lejeren må overdrages uden Jordens Ejer dertil giver Samtykke. At denne Kontrakt således er indgået og afsluttet bekræftes med vore underskrifter. Underskriver Ovennævnte. Hvidbjerg d. 16 Maj 1852 Christen Ottesen - Lars Christian Nielsen

References
  1. Jens Christian Jeppesen er hjemmedøbt og fremstilt i kirken den 20-10-1830 båret af pige Ane Olesdatter.
    Faddere: Pige Stine Lauritsdatter Hvidbjerg på Thyholm, Husmand Lars Gravesen, Ungkarl Jens Lauritsen og Ungkarl Niels Christensen Helligsø.