Person:Jan van Heijmenberg (1)

 1. Jan Carel van Heijmenberg - 1741
m. 26 May 1723
 1. Caspar Hendrik van Heijmenberg1724 -
 2. Hester van Heijmenberg1725 - 1725
 3. Jesaias van Heijmenberg1726 - 1726
 4. Jesaias van Heijmenberg1728 - 1728
Facts and Events
Name Jan Carel van Heijmenberg
Alt Name[1][2] Johannes Carolus van Heijmenberg
Gender Male
Birth[1] Kampen, Overijssel, Netherlands
Occupation[2] 27 Jan 1721 Ens, Schokland, Overijssel, NetherlandsBeroepen als Predikant door classis Kampen
Occupation[2] 21 Apr 1721 Kampen, Overijssel, NetherlandsAprobatie tot Predikant
Occupation[2] 29 Jun 1721 Ens, Schokland, Overijssel, NetherlandsBevestigd als Predikant van Ens
Occupation[2] 16 Oct 1722 Ens, Schokland, Overijssel, NetherlandsActe van Bevestiging als Predikant van Emmeloord
Marriage 26 May 1723 Kamperveen, Overijssel, Netherlandsto Margarita du Pré
Death[1][3] 12 Feb 1741 Ens, Schokland, Overijssel, Netherlands
References
 1. 1.0 1.1 1.2 Doopboek, in Ens, Overijssel, Netherlands. Kerkelijke Registers, 1688-1813
  1741.

  Vermelding van overlijden in doopboek:
  12-02-1741 Den 12den Feberwarij is in den Heere, mijn seer lieve en van mij veel geachte vader Johannes Carel van Heijmenberg, naa dat hij al lang geklaagd had, en bijna een bedleggen van 6 weeken, seer Christelijk en met sijn volle verstand in den Heere ontslaepen, bijna 20 jaar den Dienst op het Eijland Ens en Emmeloord met veel vlijt en ijver waergenomen hebbende, geboren tot Campen, alwaar sijn vader D. Casparus van Heijmenberg, predikant, gestorven was in het jaar 1734.

 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Kerkenraad Bevestiging, in Ens, Overijssel, Netherlands. Kerkelijke Registers, 1688-1813
  1721, 1722.

  Waar op het Eerwaerde Classis, volgens het regt haar toeko=
  mende den 27 Januarius 1721 mij Johannes Carolus van
  Heijmenberg tot predikant heeft beroepen met op drie nae
  eenparige stemmen en is de aprobatie door vergeefse pogingen
  en een onverstandige ijver der Schokkers, agtergebleven tot
  den 21 April, waar op ik den … [dag lijkt te ontbreken] junius op het pinxter
  Classis peremptoor ben geëxamineert door D. Justus Munten:
  dam, predikende ik uijt Ps: 68:19 gij hebt gaven etc
  en ben den 29 junius door D. Adrianus van den Toorn
  predik: Te Wilsem bevestigt, predikende sijn E: uijt
  provert [?]:20. Die sielen vangt is wijs, worden mij
  de handen opgelegt door mijn vaeder Casparus Van Heijmenb.
  predikant te Campen, in presentie van mijn broeder
  Petrus van Heijmenberg pred: te Camperveen en eduart Jort
  van Slangenburgh gewesen pred: in Oostendam, predikende
  ik des nae de middaags, uijt 2 Cor:2:16 pars post
  wie is tot dese dingen bequaam. En hebbe den 16.
  October 1722 mijn acte als pred: van Emeloort gekregen
  uijt handen van de Ed: Gr: Agt: Heer Jan van de Pol
  Burgmr der Stad Amsterdam
  [?????]in een ander boekje

  Opmerkelijk dat de aanstelling van deze predikant met enige strijd heeft plaatsgevonden. Er waren drie stemmen tegen. En (enkele?) Schokkers waren blijkbaar tegen zijn beroeping.

  De Classis van kampen had het recht tot voordracht van de predikant van Ens. Met Amsterdam was overeengekomen dat de voordracht voor Ens tevens het door Amsterdam bestuurde Emmeloord betrof.

 3. Kerkenraad Bevestiging, in Ens, Overijssel, Netherlands. Kerkelijke Registers, 1688-1813
  1741.

  Aldus vangt de bevestiging van de opvolger van dominee Van Heijmenberg aan:
  "En terwijl 't den Heer behaagt heeft den Eerw: Heere Johannes
  Carolus van Heijmenberg den 12 Februari in 't jaer 1741.
  uijt de landen der levendigen weg te nemen."