Person:Ivar Jepsen (1)

Watchers
m. 28 May 1858
 1. Ivar Jepsen1859 - 1945
m. 16 Dec 1898
 1. Laurids Kristian Jepsen1902 - 1985
Facts and Events
Name Ivar Jepsen
Gender Male
Birth? 25 May 1859 Styvel, Hvidbjerg Sogn, Refs Herred, Thisted Amt, Danmark
Christening[1] 5 Jun 1859 Hvidbjerg Sogn, Refs Herred, Thisted Amt, DanmarkFloulev
Marriage 16 Dec 1898 Hvidbjerg Sogn, Refs Herred, Thisted Amt, DanmarkFloulev
to Ane Katrine Madsen
Death? 27 May 1945 Hvidbjerg Sogn, Refs Herred, Thisted Amt, DanmarkFloulev
Burial? Hvidbjerg Sogn, Refs Herred, Thisted Amt, DanmarkFloulev

Afskrift af Skjøde: Underskrevne Husejer Anders Pedersen i Skjoldal på thyholm erkjender hermed at have solgt og afhændt, ligesom jeg herved skjøder og aldeles overdrager til min Stedsøn Ivar Jepsen den af mig ifølge adkomst som samtidig hermed tinglæst, tilhørende, i Hvidbjerg By og Sogn på Thyholm, Refs Herred, beliggende Gårdejendom med Bygninger og Jord, Matr, No 4a Hvidbjerg, af Hartkorn 1Td. 1Skp. 1,25 Alb. Gammel skat 12Kr. og 15 øre, og samme Anpart Kongetiende, Kirkekorn og Kviende, samt Besting, Ind og Udbo. Alt for Kjøbesum 5200 Kr hvoraf for Løsøre 1000Kr og for den faste Ejendom 4200 kr. men for det stemplede Papirs Skyldanslåes den faste Ejndom til 7000Kr,skriver Syv Tusinde Kroner. Og da den foranmeldte Kjøbesum er berigtiet, at Kjøber uden Ansvar for mig overtager, tilsvarer og forrenter den på Solgte hvilende Pantegjæld af 2500 Kr. til Rachel Jakobsen og 761Kr. 81 øre til Broderen Knud Jepsen, og ligeledes overtager og tilsvarer min løse Gjeld af 600 Kr. og tilfredsstillende fyldelstgjort mig for Resten, skal for meldte Ejndom og Ejndele, som alt ere overtaget, herefter tilhøre Kjøberen min Stedsøn Ivar Jepsen med de samme Rettigheder og Forpligtelser, hvormed jeg harejetsamme og i øvrigt fuldkommen Ejndomsret, idet benævnes, at Kjøberen må respektere den Lejeret, som ifølge Kontrakt af 16de. November 1852, tinglyst 18 Juni 1857 hvilende på Ejendommen Det Solgte hjemler jeg Køberen på lovlig Måde. Vestervig, den 2 August1886 Anders Pedersen. (For at få ejer forhold lidt på plads kan det oplyses. Mat. 4a Hvidbjerg By og Sogn er underskrevet af Hanne Knudsen (Knudsdatter) den 22 december 1884 Der findes tillige, Skøder og Gældsbreve på Egnshistorisk Arkiv i Hvidbjerg Thy, mappe 350) Iflg. skattebog 1889 betalte Ivar Jepsen af Hartkorn 20,85 kr. formue og lejlighed 4,86 kr. i alt 25,71kr. Hvidbjerg Kirke opvarmning 12 ører. Ejendommen vurderet 1920 til en værdi af 18.300 kr.

Skifteretten har i Anledning af, at det er Anmeldt at Gdr. Ivar Jepsen Nr. Hvidbjerg afgået ved døden den 27 juli 1945 - 86 år Matr. 4a Hvidjerg Grundskyld 17000 - kr.

                Besætning     4435 - -
                Inventar      650 - -
       8000 4% Jysk Grundejer     8000 - -

Bog Nr. 4722 ved Hvidbjerg Bank 13600 - -

          Kontant beholdning    2200 - -
                   Indbo     400 - -
                   Gæld     500 - -

Afdødes Enke Ane Jepsen Hvidbjerg 2 Børn Jenny Johanne Pedersen født Jepsen 45 år Delikatessehandlerske i Vemb 2 Laurits Christian Jepsen 43 år Bestyrer Hvidbjerg 3 Ingen Testamente 5 Begravelsen afholdes af Boet

         Sognefogeden i Hvidbjerg
         Den 6 juni 1945 Niels Olesen

Skifteretten i Vestervig den 14 juli 1945 Ivar Jepsen Nr, Hvidbjerg døde 27 maj 1945 Undertegnede efterladte Enke Ane Jepsen Nr. Hvidbjerg Der er myndig og hvis Bo ikke er under Konkursbehandling anmelder herved at jeg agter at forblive hensidende i uskiftet Bo med vores Fællesbørn

1. Delikatessehandlerske Jenny Johanne Pedersen født Jepsen. Vemb 2. Bestyrer Laurits Christian Jepsen. Hvidbjerg

  Der begge er myndige

Min Ægtefælle har ikke andre Livsarvinger end være nævnte fællesbørn og har ikke Adoptivbørn, har ikke efterladt sig Testamente og har ikke Særeje.

Jeg er klar over, at jeg ved at hensidde i uskiftet Bo pålægger mig det fulde ansvar for min afdøde Ægtefælles Gældsforpligtelser. Jeg forpligter mig til rettidig at indgive skematisk opgørelse over Boets Aktiver og Pasiver.

          Hvidbjerg den 14 juli 1945
          Ane Jepsen

Records not imported into INDI (individual) Gramps ID I0616:

Line ignored as not understood Line 18819: 2 CEME Hvidbjerg Kirke

References
 1. Ivar Jepsen blev båret til dåb af Jens Pedersens kone af Kallerup
  Faddere: Maren Johanne Jepsen, Lars Kristian Jepsen Hvidbjerg, husmand Jens Pedersen af Kallerup og Niels Olesens kone Johanne Pedersdatter af Styvel.