Person:Isaac van Panhuijs (1)

Watchers
Isaac Lodewijk van Panhuijs
b.1771
m. 23 Jun 1760
 1. Johannis Cornelis van Panhuys van Haeren1766 - 1849
 2. Isaac Lodewijk van Panhuijs1771 - 1828
 • HIsaac Lodewijk van Panhuijs1771 - 1828
 • W.  Sara de Beveren (add)
 1. Willem Hendrik van Panhuijs1799 - 1834
 2. Jean Louis van Panhuys1802 - 1865
Facts and Events
Name Isaac Lodewijk van Panhuijs
Gender Male
Birth? 1771
Death? 26 Mar 1828 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Netherlands

VAN PANHUYS

Protestant en Katholiek. — Omstreken van Limborg in Luikerland. Het stamhuis stond ouder het ressort der schepenbank van Montsen. Twee takken van dit geslacht zijn in den Ned. adel opgenomen. De samenhang op de wijze als in den stamreeks aangegeven is volgens familie-papieren, maar nog niet voldoende bewezen. — De geregelde stam- reeks vangt aan met Willem van Panhuys, die in 1486 drossaard van Walhorn werd. Bij besluit d.d. 28 Aug. 1814, n° 14 werd Pieter van Panhuys benoemd in de ridderschap van Utrecht. Deze tak stierf met hem in 1835 uit. Bij besl. d.d. 28 Aug. 1814, n° 14 werd Abraham van Panhuys benoemd in de ridderschap van Groningen. Bij K. B. d.d. 15 April 1815, n<> 17 werd Mr. Johannes Cornelis van Panhuys van Haeren, en bij K. B. d.d. 9 Jan. 1821, n° 90 werd Mr. Isaac Lodewijk van Pan- huys verheven in den Ned. Adel. Bij K. B. d.d. 12 Mei 1874,. n° 12 werd aan Jhr. Mr. Jan Ernst van Panhuys verleend de titel van baron overgaande bij eerstgeboorte.


Wapen (oudste tak) : In zilver drie zwartemaliën, 2 en 1. Helm met zwart zilveren wrong en zilver zwarte dekkleeden. Helmteeken : kop en hals van een zwart wild zwijn met roode tong en zilveren slagtanden. Schildhouders: twee roodgetongde bruine leeuwen.

References
 1.   Mr. Johannes Cornelis van Panhuys van Haeren, luitenant-drossaart van Dalen en Rolduc, werd 15 April 1815 en zijn broeder Mr. Isaac Lode wijk van Panhuys, vroeger secretaris van 's Gravenhage, 9 Mei 1821 tot den adelstand verheven.
  In zilver drie zwarte malin , 2 en 1 , en in het schildhoofd een zwarte barensteel van drie hangers.
  Helm met zwart-zilveren wrong en zilver-zwarte dekkleeden.
  Helmteken: kop en hals van een zwart wild zwijn met roode
  tong en zilveren slagtanden.
  Schildhouders: twee omziende , rood-getongde, zwarte wilde zwijnen met zilveren slagtanden.