Person:Goitsen Vaatstra (1)

Facts and Events
Name Goitsen Teyes Vaatstra
Alt Name Gooitsen Teyes Vaatstra
Gender Male
Birth? 22 FEB 1780 Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland
Christening? 20 NOV 1785 Burum, Kollumerland en Nieuw Kruisland, Friesland, Nederland
Marriage BEF 1804 To get right marriage order
to Antje Renses Keegstra
Occupation? 1824 Landbouwer te Burum
Death? 11 FEB 1828 Burum, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland, Nederland

Familienamen 1811 Vaastra, Goitsen Tijes, Burum k. Rense 7, Tije 5, Cornelis 3, Freerk 1 Mairie Burum, fol. 33v

Familienaam: Gecompareerd zijnde Goitsen Tijes wonende te Burum heeft dezelve verklaart dat hij aanneemt den naam van Vaastra voor Familie-naam en dat hij heeft vier kinders Rense oud 7 jaar Tije oud 5 jaar Corneles oud 3 jaar Freerk oud 1 jaar wonende tot Burum. 28 Januari 1812. G.T. Fastra.

Lidmatenboek Burum: Op 6 december 1804 op belijdenis des geloofs tot lidmaat van de Gereformeerde Kerk aangenomen.

Overlijdensakte Kollumerland, 1828, akte nr. 20 - Gooitzen Teyes Vaatstra, 47 jaren, landbouwer onder Burum, geboren onder Surhuizum, gehuwd aan Antje Rinzes Keegstra en zoon van zijn wijlen ouders Teye Freerks Vaatstra en Lolkje Jans. Overleden 11 februari 1828, des nachts ten 1 uren, in de huizing nummer 148 onder Burum. Aangevers: Rykele Alberts Roorda, 38 jaren, landbouwer onder Burum en Kornelus Tysses van der Laan, 31 jaren, landbouwer aldaar, geburen.

DTB: Goitsen Teyes x Antie Renses. Vader geb. Augustinusga 22 feb. 1780. Lidmaten Burum DTB 448: Goitzen Tyes, bel. 6 dec 1804.

Guitzen Feijes Vaatstra woonde in 1817 op huisnr. 148 te Burum (Tresoar, toegang 11, inv.nr. 6278, nr. 194).