Person:Fokje Andries (1)

Watchers
Fokje Andries
b.Abt 1749
m. 26 Jul 1733
 1. Sjoukjen AndriesAbt 1740 -
 2. Fokje AndriesAbt 1749 - 1819
Facts and Events
Name Fokje Andries
Gender Female
Birth? Abt 1749
Death[1] 12 Oct 1819 Gorredijk, Opsterland, Friesland, Netherlands
References
 1. Kantoor Gorredijk, overl. jaar 1819

  Overledene  : Fokje Andries
  Overleden op: 12 oktober 1819
  Wonende te  : Gorredijk
  Tekst: broer van Aldert Andries Kausa, arbeider Drachten, Saakje Andries, arbeidster aldaar, Aaltje Andries, idem aldaar,
  wijlen NN1 Andries (moeder van Trijntje Arends, idem aldaar, Sake Arends Veenstra, arbeider aldaar, Aukje Arends, vrouw van Jurjen Wytses de Vries, aldaar, Grietje Arends, te Gorredijk, Jan Arends de Boer, huisman Opeinde, Antje Arends, vrouw van Hylle Minnes Westra, huisman Beets, Aaltje Arends, vrouw van Tjeerd Engberts v.der Iest, huisman Kortehemmen en wijlen NN2 Arends, moeder of vader van Piebe, boerenknecht Grouw en Geelke Pieters de Jong, vrouw van Aldert Eises v.den Berg, aldaar),
  NN3 Andries (moeder van Haike Jelmers Haanstra, landbouwer Bergum, Rinske Jelmers, vrouw van Andries/Auke Jakobs Vlietstra, werkman Ferwerd, Folkert Jelmers Wiersma, landbouwer Giekerk, Johannes Jelmers Haanstra, koopman Bergum en Andriesje Jelmers, vrouw van Wiebren Sytses Wielstra, arbeider Giekerk en van Uilkje, vrouw van Durk Durks Kuik, wolkammersknecht Vrouwenparochie en Andries Jans Zondervan, arbeider Marssum) en
  NN4 Andries (moeder van Antje, vrouw van Oege Johannes Spoelstra, linnenwever aldaar, Trijntje, vrouw van Jan Jelzes/Ruurds Disselsma, arbeider aldaar en Aaltje Jaspers, vrouw van Koert Durks de Vries, idem Jubbega-Schurega) (6 staken: elk 1/6). Saldo fl. 1.499,63.
  Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

  Bron  : Tresoar
  Memories van successie 1818-1842
  Toegangsnr.  : 42
  Inventarisnr. : 5003
  Dagregisternr.: 700