Person:Douwe Alberts (2)

Douwe Alberts Douma
 
m. 11 MAY 1755
 1. Trijntje Douwes1756 - 1803
 2. Jantje Douwes Douma1757 - 1819
Facts and Events
Name Douwe Alberts Douma
Gender Male
Birth? 25 OCT 1731 Metslawier, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands
Christening[1] 28 OCT 1731 Metslawier, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands
Marriage 11 MAY 1755 Lioessensto Rinske Lieuwes

Douma is de Naam: Zij woonden op Epema-Sathe nr. 10 te Lioessens. Van hem is nog een nieuwjaarsgedicht gevonden: "Een NieuJaersGedigt aan de Eersaeme A.D.Douma En Trijntje Jans mijne waerde ouders. Sou ik des heeren Gunst aan uw soo lang bijwesen; dan dat Gij zijt geweest op den dag van deesen; Vermelden met mijn pen, sulks stellen in gedigt; soon zaak was mi te swaer daertoe woog ik te ligt; Vermits des heeren trouwe zorg aan U soo lang bijweesen; meer eist als van een swakke tong kan zijn gepreesen; Dog het moest dienen om ons gestadig op te leijden; om soo veel in ons is Jehoovaes naem 't verbreijden; Mijn wens die is dat God die uw soo lange Jaeren; door Zijne trouwe zorg goedgunstig gú om te spaeren; nog verder met zijn Gunst en zeegen wil verzellen; op dat geen druk nog smert uwt saeme mooge quellen; en dat weeder op en nieu, met dit begonnen jaer; uw Gods gunst en trouwe zorg te zaemen weedervaer". Hij besluit het (veel) langere gedicht met: "Dit is waerde en veelgeagte ouders de hertgrondige wens van UEdelens onderdaenige dienaer en zoon D.A. Douma".

References
 1. Doopboek Herv. gem. Metslawier en Niawier, in Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands. Doop-, Trouw- en Begraafboeken
  Tresoar, inventarisnummer 0539, aktenummer 105, 1724-1810.

  Dopeling: Douwe gedoopt op 28-10-1731 te Metslawier
  Vader: Albert Douwes

  Bron: DTB Geboortes / dopen | Soort registratie: DTB geboortes / dopen inschrijving | (Akte)datum: 28-10-1731 | Plaats: Metslawier

  Doopboek Herv. gem. Metslawier en Niawier, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 0539, aktenummer 105
  Gemeente: Oostdongeradeel
  Periode: 1724-1810