Person:Cornelis Broersma (1)

m. 23 Apr 1752
 1. Kornelis Ebbes Broersma1758 - 1838
 2. Pieter Ebbes Broersma1761 -
 3. Hedde Ebes Broersma1764 - 1817
m. 4 MAY 1783
 1. Maaike Kornelis Broersma1786 - 1826
 2. Tjipke Kornelus Broersma1787 - 1855
 3. Sjoukje Kornelis Broersma1794 - 1833
Facts and Events
Name Kornelis Ebbes Broersma
Gender Male
Christening[2] 17 FEB 1758 Westergeest, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland, Netherlands
Marriage 4 MAY 1783 Kollum, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland, Netherlandsto Tjitske Tjepkes Rinsma
Occupation? landbouwer te Kollum
Death[1][3] 14 FEB 1838 Kollum, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland, Netherlands
References
 1. Overlijden, in Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand
  akte 18, 1838.

  Kornelis Ebbes Broersma, 80 jaar, weduwnaar.

 2. Herv. gem. Oudwoude en Westergeest, doop 1727-1811, in Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland, Netherlands. Doop-, Trouw- en Begraafboeken
  DTB 454, 1758.

  Dopeling: Cornelis
  Vader: Ebbe Jans
  Moeder:

  Gestandaardiseerde namen:
  Dopeling: KORNELIS of KORNELISKE
  Vader: EEBE JANS

 3. Kantoor Kollum, overl. jaar 1838

  Overledene  : Kornelis Aebes Broersma
  Overleden op: 14 februari 1838
  Wonende te  : Kollum
  Tekst: landbouwer; vader van Tjipke, gardenier, Aebe, te Oudwoude, Djurre, landbouwer, Frans, idem Westergeest, Jan, idem, wijlen Sjoukje (vrouw van Auke Sipkes Sipkens, idem Opeinde/Sm; moeder van minderjarige Cornelis, Grietje, Sipke, Aebe en Tjitske Aukes Sipkens) en wijlen Maaike Kornelis Broersma (vrouw van wijlen Doede Jochums Lawerman, in leven te Driesum; moeder van Kornelis, aldaar en minderjarige Jochum Doedes Lawerman: voogd is genoemde Jan K. Broersma).

  Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

  Bron  : Tresoar
  Memories van successie 1834-1842
  Toegangsnr.  : 42
  Inventarisnr. : 10004
  Dagregisternr.: 461